Predstavnici/ce Defendologija centra podržali/le akciju “Jedna milijarda ustaje”

Na Trgu Slobode u Nikšiću danas 14. februara 2017 godine, održan je sa početkom u 14.oo časova dio jednog od najvećih svjetskih aktivističkih pokreta pod nazivom “Jedna milijarda ustaje” u organizaciji NVO “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” iz Nikšića. Na ovoj aktivnosti učestvovali su i predstavnici naše organizacije. Takođe,  pored brojnih sugradjana/ki učestvovali su i predstavnici/ce lokalne samouprave, zaštitnika ljudskih prava i sloboda, brojnih predstavnika/ca civilnog sektora i medija. Ova manifesticija iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika/ca a realizuje na globalnom nivou, kako bi…

Read More