Predstavnici Kancelarije za prevenciju narkomanije posjetili DC

Dana 12.06.2018 u prostorijama Dnevnog centra za djecu i porodicu”Defendologija” u Nikšiću,  održana je radionica sa roditeljima na temu bolesti zavisnosti kod mladih.  Voditeljke radionice bile su predstavnice iz Kancelarije za prevenciju narkomanije – Nikšić.  Predastavnice Kancelarije govorile su o vrstama psihoaktivnih supstanci i štetnim posljedicama, faktorima rizika i zaštite, vršnjačkim pritiscima i donošenju odluka, a bilo je riječi i o novim oblicima zavisnosti i pojavi zavisnih ponašanja kao što su kocka, internet, zavisnost od mobilnih telefona. Naši partneri  koje je već drugi put predvodi Ljubica Abramović, šefica kancelarije ovog…

Read More