Sasatanak sa predstavnicima Romske i Egipćanske zajednice uz prezentaciju rada DC za djecu i porodicu

04.07.2017 godine. U prostorijama partnerske organizacije Centra za romske inicijative danas 04.07.2017 godine sa početkom u 14.00 časova  održan je zajednički sastanak sa roditeljima iz romske i egipćanske zajednice u cilju upoznavanja roditelja iz zajednice sa radom Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija”. Prezentaciji rada Dnevnog centra prethodila je i radionica o oblicima nasilja u porodici i rodno zasnovanom nasilju koju su prezentovale predstavnice Centra za romske inicijative.  Prezentaciju o radu i uslugama DC za djecu i prorodicu za učesnike muškarce iz zajednice,  pripremila je Jelena Milić, koordinatorka DC…

Read More

Studijska posjeta predstavnika institucija i NVO iz Tuzlanskog kantona

Dnevni centar za djecu i porodicu “Defendologija” u Nikšiću danas su posjetili predstavnici institucija i NVO iz Grada Tuzle, BiH u organizaciji Care Internacional Sarajevo i Centra za romske inicijative iz Nikšića. Predstavnici Ministarstva obrazovanja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Centra za socijalni rad iz Tuzle, NVO Bolja budućnost iz Tuzle i Care Internacional Sarajevo imali su priliku da obidju naše kancelarije u Nikšiću i razgovaraju sa stručnim osobljem naše organizacije u cilju razmjene iskustava i pozitivnih praksi. Intersektroski predstavnici BiH,  boravili su u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori u organizaciji dvije navedene…

Read More