Jednodnevni izlet crnogorskoj prijestonici korisnika/ca DC za djecu i porodicu

Defendologija Centar Crne Gore organizovao je jednodnevni Izlet dana 27 jula 2017 godine koji je okončan posjetama Cetinju i Budvi. Djeca korisnici Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija” imali su priliku da posjete Mauzolej na Lovćenu, Narodni Muzej Cetinje a zatim da budu posjetioci Plaže na Jazu u Budvi. Dvadeset djece korisnika DC za djecu i porodicu imali su priliku da posjete Ivanova Korita, Njeguše i Mauzolej Lovćen kao i Dvorac Kralja Nikole na Cetinju kako bi se upoznali sa svijetlom istorijom  zemlje u kojoj žive. Ručak za djecu priredio…

Read More

U DC obilježena nedjelja globalne bezbjednosti u saobraćaju

Nedjelja globalne sigurnosti u saobraćaju koja se obilježava od 08 do 14 maja,  ove godine obilježena je u Dnevnom centru za djecu i porodicu u Nikšiću. Kako je problem bezbjednosti saobraćaja postao globalni problem koji u stopi smrtnosti djece  zauzima značajno mjesto,  čak više od pojedinih zaraznih bolesti, potrebno je preduzimati značajne mjere na unapredjenju u ovoj oblasti. U organizaciji Defendologija  centra svakodnevno je u ovom periodu preduzimano mnoštvo aktivnosti na unapredjenju bezbjednosti djece korisnika našeg centra. Prvi dio naših aktivnosti obilježen je teorijskim dijelom rada sa djecom po specijalnom…

Read More