Članarina

Ukoliko ste do sada bili član Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” i želite da i ove godine obnovite članstvo, možete to da uradite uplatom članarine. Od ove godine uveli smo novinu i omogućili Vam da izaberete jedan od dva načina plaćanja, u zavisnosti koji Vam više odgovara.
Prvi način je jednokratna uplata godišnje članarine u iznosu od 12,00 eura.  Članarinu možete platiti na nedjeljnom sastanku (svakog utorka) ili  putem uplate na žiro račun, u prostorijama Defendologija centra  ili putem opšte uplatnice u banci /pošti ispunjavanjem sledećih podataka:
UPLATILAC: ime i prezime sa punom adresom
SVRHA UPLATE: članarina za 2017. godinu
PRIMALAC: Defendologija centar, Baja Pivljanina 7a, 81400 Nikšić
IZNOS: 12. 00 eura
RAČUN PRIMAOCA: 550-13604-11
POZIV NA BROJ: broj članske karte
Na ovaj način, ostvarujete mogućnost besplatnog pohađanja jednog seminara koji organizuje Defendologija centar, učestvovanje u aktivnostima koje sprovodi Defendologija centar u svojoj ili drugim organizacijama sa kojima sarađuje.
Ukoliko još nijeste pridruženi član Defendologija centra a željeli biste to da postanete, prvi korak je da popunite pristupnicu u elektronskoj formi koju možete naći na sajtu defendologijamne.com , a zatim da je pošaljete na mail: defendologijamne@gmail.com Razmislite koji način plaćanja članarine bi Vama najviše odgovarao. Nakon uplate i unosa podataka u bazu, biće Vam izdata članska karta.
Članovi Defendologija centra  imaju pravo, obavezu i odgovornost da:
  • pohađaju po povoljnijim cenama seminare u organizaciji Defendologija centra  (u zavisnosti od načina plaćanja);
  • dobijaju po povoljnijoj cijeni pojedinačnu pretplatu za časopis ” DEFENDOLOGIJA MNE”
  • od Defendologija centra  i njegovih organa traže i dobiju stručnu pomoć
  • učestvuju u radu DEFENDOLOGIJA CENTRA i i svih oblika njegovog organizovanja i dJelovanja;
  • da eventualno biraju i budu birani u organe Društva, nakon prijema u punopravno članstvo;
  • Da budu birani i da biraju u Klubu mladih defendologa;
  • blagovremeno i potpuno budu informisani o radu i aktivnostima Defendologija centra;
  • se pridržavaju statuta i odluka Skupštine;
  • redovno plaćaju članarinu i aktivno rade na omasovljenju i afirmaciji Defendologija centra i Kluba mladih defendologa;
  • štite i unapređuju autonomiju i integritet djelatnosti koja je u fokusu djelovanja naše orgnizacije.
Molimo sve članove da u slučaju promene adrese stanovanja obaveste Klub mladih defendologa na e mail adresu našeg Centra.

2140total visits,5visits today