Seminari

SEMINAR ZA LOKALNE INSTITUCIJE ZA SUZBIJANJE PROSJAČENJA “SUTOMORE” – 2014 godine.

lllll

SEMINAR ZA LOKALNE INSTITUCIJE ZA SUZBIJANJE PROSJAČENJA U BREZNIMA  2016 GODINE

08.10.2016 godine; Brezna, Opština Plužine (Etno selo “Montenegro”)

111new111Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore za predstavnike/ce lokalnih institucija iz Nikšića,  organizovao je trodnevni seminar na temu prevencija i suzbijanje prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u periodu od 07-09.10.2016 godine. Na seminaru koji je u toku,  prisutni su svi značajni lokalni akteri koji su u dosadašnjem radu još od 2014. godine od kako se Defendologija centar bavi suzbijanjem prosjačenjem kroz rad Svratišta za djecu ugroženu eksploatacijom od prosjačenja a od početka 2016. godine i Dnevnog centra sa istim nazivom, pokazali visok stepen zainteresovanosti za rješavanje ovih problema. Veći broj učesnika/ca su do sada ostvarivali saradnju sa predstavnicima/cama Defendologija centra u velikom broju aktivnosti.

Na seminaru prisutni su predstavnici/ce:

  • Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik;
  • Opštine Nikšić – Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje;
  • Zavoda za dječju i socijalnu zaštitu Crne Gore;
  • Uprave policije (MUP) CB Nikšić;
  • Opšte bolnice u Nikšiću;
  • JU OŠ Mileva Lajović – Lalatović;
  • JU OŠ Braća Labudović;
  • Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole – Nikšić i
  • Privatne kompanije Glušica DOO Nikšić;

slika-1-1Tokom dosadašnjeg rada na seminaru se govorilo  o opštem problemu prosjačenja u Crnoj Gori, karakteristikama prosjačenja kao i fenomenološkom i  etiološkom problemu ove pojave. U nastavku seminara voditelji će govoriti o socijalnim problemima Roma i Egipćana,  kao i potencijalnim uzrocima  problema prosjačenja a definisaće se i smjernice za dalje korake u prevenciji i suzbijanju ovog društvenog problema.

slika-2

VAŠA DEFENDOLOGIJA

2504total visits,1visits today