Naučni skupovi

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP “AKTUELNI TRENUTAK RAZVOJA SPORTA U BIH”

Međunarodni naučni skup “Aktuelni trenutak razvoja sporta u BiH” održan je 25.09.2018 godine u Banja Luci u organizaciji Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, Fudbalskog saveza RS, Udruženja “Sport za sve”, EDC  Banja Luka, Centra za ekonomska istraživanja Subotica, Sindikata obrazovanja, nauke, kulture  i informisanja Republike Srpske, Poslovnog i pravnog fakulteta Univerziteta UNION Nikola Tesla iz Beograda, Fakulteta za diplomatiju i bezbjednost iz Beograda i crnogorskog Centra za bezbjednosna, sociološkog i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” .

 

 

 

 

 

KONFRERENCIJA “DESTRUKTIVNE GRUPE I MLADI”

U organizaciji Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” održana je stručna konferencija “Destruktivne grupe i mladi” koja je okupila eksperte iz različitih oblasti i predstavnike lokalnih institucija Centra za socijalni rad, lokalne samouprave Nikšić, predstavnike MUP-a, nevladinih organizacija i građane.

Na Konferenciji su se mogli čuti autorska izlaganja Branke Dujmić, predsjednice CISK Hrvatska i člana Izvršnog odbora FECRIS-a (Evropske federacije centara za informisanje o sektama i kultovima), dr. Verice Jačmenica Jazbec, člana CISK-a iz Rijeke, mr Mirjane Popović, profesorice Filozofskog fakulteta iz Nikšića, mr Slavka Milića, člana Defendologija centra i Jelene Đurković, kriminologa – saradnice DFCG.

OVDJE MOŽETE PREUZETI AGENDU:

Agenda Konferencije

Na stručnoj konferenciji koja je okupila oko 30 slušalaca i prijatelja Defendologija centra donešeni su zaključci koji ukazuju na što hitniju potrebu sprovođenja značajnih stručnih i naučnih istraživanja u oblasti koja je bila predmet konferencije.

Takođe, neophodno je da država što prije donese Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica kojim će se zabraniti destruktivno djelovanje vjerskih sekti kao i ustanoviti instituti koji će pratiti sprovođenje zakona, na način kako su to učinile neke zemlje Evrope kao na primjer Francuska. U Crnoj Gori još uvijek važi Zakon o položaju vjerskih zajednica iz 1977 godine, donešen u bivšem društveno političkom uređenju.
Destruktivnost vjerskih skupina može predstavljati poseban problem za mlade ljude, posebno ako su njihovi članovi porodice pripadnici određenih destruktivnih sekti koje ne moraju imati isključivo vjerski karakter. Stavovi koji su van domena ljudskih prava određenih organizacija sektno-manipulativnog karaktera mogu uticati na zdravlje djece i mladih ljudi, posebno u zdravstvenom sistemu. Njihova veza sa izvjesnim protivpravnim radnjama može i predstavljati bezbjednosnu prijetnju ne samo za članove tih skupina već i za širu društvenu zajednicu. Apologete koje se često mogu infiltrirati i na javnim funkcijama predstavljaju posebnu opasnost jer svoje destruktivne stavove mogu unijeti pod velom “moralisanja i humanitarizma” u zdravstveni i obrazovni sistem.

Konferencijsku salu Gradske kuće u Nikšiću koja se nalazi u ul. Bulevaru 13 jul (Gradski park) koristili smo zahvaljući razumijevanju Opštine Nikšić i Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje kojima se i ovom prilikom zahvaljujemo na pomoći u organizaciji konferencije.

Konferencija
Konferencija “Destruktivne grupe i mladi”

2257total visits,2visits today