Publikacije

 

PUBLIKACIJE ČLANOVA DF CENTRA

(Publikacije u kojima su učestvovali predstavnici DFC CG organizacije)

Zbornik je rezultat zajedničkog poduhvata sa međunarodng naučnog skupa “Aktuelni trenutak razvoja sporta u BiH” koji je održan 25.09.2018 godine u Banja Luci u organizaciji i izdavaštvu Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, Fudbalskog saveza RS, Udruženja “Sport za sve”, EDC  Banja Luka, Centra za ekonomska istraživanja Subotica, Sindikata obrazovanja, nauke, kulture  i informisanja Republike Srpske, Poslovnog i pravnog fakulteta Univerziteta UNION Nikola Tesla iz Beograda, Fakulteta za diplomatiju i bezbjednost iz Beograda i crnogorskog Centra za bezbjednosna, sociološkog i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija”

Preuzmi Zbornik radova: Kliknite ovdje

 

Publikacije - Kreiranje sigurnog okruzenja za LGBT osobe  Publikacija je rezultat zajedničkog poduhvata Ministarstva rada i socijalnog staranja i Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Publikacija nosi naziv: “KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBTIQ OSOBE: ULOGA I ODGOVORNOST SOCIJALNOG RADA, POLICIJE I CIVILNOG DRUŠTVA”. Urednik knjige je mr.sci Aleksandara Saša Zeković  – predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Jedan od koautora u publikaciji je mr. sci. Slavko Milić – predsjednik Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja “Defendologija” .

KNJIGA “KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBTIQ OSOBE: ULOGA I ODGOVORNOST SOCIJALNOG RADA, POLICIJE I CIVILNOG DRUŠTVA” dostupna je ovdje.

FullSizeRender (3)

Priručnik “Policijski integritet iz perspektive osjetljivih grupa: Praktični vodič za rad policije sa osjetljivim i marginalizovanim društvenim grupama” zajednički je poduhvat MUP Crne Gore, Savjeta za građansku kontrolu rada policije i organizacija civilnog društva koje se bave osjetljivim i marginalizovanim društvenim grupama  kao zajedničkih partnera. Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja „Defendologija“  kroz tri stručna rada našeg predsjednika Naučnog odbora mr sc Slavka Milića pokazuje opredijeljenost za saradnju sa svim državnim organima. Grupa koautora publikacije koja je za službenike policije značajno stručno štivo su pored g-dina Milića i:  Aleksandar Saša Zeković, Biljana Zeković,Maja Raičević, Tea Gorjanc Prelević, Mirjana Radović, Miroslava Ivanović, Milan Radović, Milena Mijović, Zoran Vujačić, Aida Petrović, Elmir Đoković i Dragana Babović. Prema riječima gospodina mr sc Slavka Milića, predsjednika našeg centra: „Ova publikacija će još jednom ukazati na značaj saradnje organizacija civilnog društva i institucija sistema u razmjeni iskustava u cilju poboljšanja njihovog rada u odnosu na osjetljive i marginalizovane društvene grupe“ Milić naglašava da: „Ministarstvo unutrašnjih poslova i ovog puta je pokazalo spremnost da kroz štampanje ove publikacije pokaže jasno opredijeljen put integracija i spremnost za reforme“.

Publikacija se nalazi na sajtovima MUP Crne Gore i Savjeta za građansku kontrolu rada policije Crne Gore.

Preuzmite: Knjiga Policijski integritet

12341331_10206747211211264_8380875717433933890_n

Link za preuzimanje: ZBORNIK – RIZICI I BEZBJEDN. PRIJETNJE…

Zbornik radova “Rizici i bezbjednosne  prijetnje  u izdanju Evropskog defendologija centra (sjedište Banja Luka) i Centra  za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” iz Nikšića, Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, Udruženje Sport za sve, Banja Luka, Fakultet za poslovni i industrijski menadžment, Univerziteta Union, Beograd  urednici: Prof.dr  Duško Vejnović, Prof. dr Vladimir Stojanović , Prof. dr Milija Bogosavac i mr.sc. Slavko Milića sabira brojne naučne radove najznačajnijih imena nauke sa ovih prostora i šire.

Ovaj kao i druge korisne Zbornike radova možete preuzeti i na sajtu Evropskog defendologija centra.

Nauka-drustvo-tranzicija-

Link za preuzimanje: Zbornik radova – Izdavač Defendologija CG i EDC

Zbornik radova “Nauka, društvo, tranzicija” u izdanju Evropskog defendologija centra (sjedište Banja Luka) i Centra  za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” (sjedište Nikšić) urednici: Prof.dr  Duško Vejnović i mr.sc. Slavko Milić sabira brojne naučne radove najznačajnijih imena nauke sa ovih prostora i šire.

Zbornik radova sačinjen je i tri Toma i predstavlja kvalitetno naučno i stručno štivo  koje je sazrelo u ovakav Zbornik posle 18 godina predanog naučnog rada “EDC” iz Banja Luke.

Takođe, preuzimanje časopisa omogućio nam je EDC iz  Banja Luke.

Ovaj kao i druge korisne Zbornike radova možete preuzeti i na sajtu Evropskog defendologija centra.

ЗАШТИТА-КРИТИЧНЕ-ИНФРАСТРУКТУРЕ-У-РЕПУБЛИЦИ-СРПСКОЈ

Link za preuzimanje Tematskog zbornika:Tematski Zbornik radova -EDC Banja Luka

Zaštita kritične infrastrukture u Republici Srpskoj je naziv još jednog Zbornika eminentnih radova iz posmatrane oblasti u izdanju Evropskog defendologija centra za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. Glavni i odgovorni urednik Zbornika je: prof.dr Duško Vejnović, dok recenzentski odbor čine značajna naučna imena sa naših prostora, član Redakcionog odbora odbora je i mr sc  Slavko Milić – predsjednik crnogorskog Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja “Defendologija”  (Crna Gora)

Ovaj kao i druge korisne Zbornike radova možete preuzeti i na sajtu Evropskog defendologija centra.

Godisnjak EDC

Link za preuzimanje: Godišnjak EDC

Godišnjak Evropskog defendologija centra. U izdanju Evropskog defendologija centra za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. Glavni i odgovorni urednik Godišnjaka je: prof.dr Duško Vejnović, dok recenzentski odbor čine značajna naučna imena sa naših prostora, član Redakcionog odbora odbora je i mr sc  Slavko Milić – predsjednik crnogorskog Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja “Defendologija”  (Crna Gora)

Ovaj kao i druge korisne Zbornike radova možete preuzeti i na sajtu Evropskog defendologija centra.

Kako prevazići govor mržnje

LINK ZA PREUZIMANJE: Zbornik radova “Kako prevazići govor mržnje”

Kako prevazići govor mržnje je naziv još jednog Zbornika eminentnih radova iz posmatrane oblasti u izdanju Evropskog defendologija centra za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. Glavni i odgovorni urednik Zbornika je: prof.dr Duško Vejnović, dok recenzentski odbor čine značajna naučna imena sa naših prostora, član Redakcionog i programskog  odbora odbora je i mr sc  Slavko Milić – predsjednik crnogorskog Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja “Defendologija”  (Crna Gora)

Ovaj kao i druge korisne Zbornike radova možete preuzeti i na sajtu Evropskog defendologija centra.

Obraz-obrazovanju

LINK ZA PREUZIMANJE: Zbornik radova Obrazovanje

Zbornik radova “Obrazovanju vratiti obraz u izdanju Evropskog defendologija centra (sjedište Banja Luka) i Udruženju nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci.  Urednik: Prof.dr  Duško Vejnović,  sabira brojne naučne radove najznačajnijih imena nauke sa ovih prostora i šire. Član Recenzentskog odbora, Uređivačkog i programskog odbora kao i počasnog odbora je mr sc  Slavko Milić, predsjednik DFC Crne Gore.

Takođe, preuzimanje časopisa omogućio nam je EDC iz  Banja Luke.

Publikacije Evropskog defendologija centra

(publikacije i časopisi)

čASOPiS BR: 36 EDC

Link za preuzimanje: časopis “Defendologija broj: 36

Na linku za preuzimanje nalazi se poslednji broj časopisa “Defendologija”  – Teorijsko-stručnog časopisa za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obuke i osposbljavanja koji se izdaje u Banjoj Luci . Izdavač časopisa je EVROPSKI DEFENDOLOGIJA CENTAR za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. Glavni i odgovorni urednik časopisa je: prof.dr Duško Vejnović, dok Redakciju časopisa i Savjet časopisa čine najznačajnija imena iz ove oblasti. Član recenzentskog odbora je i mr. Slavko Milić – predsjednik crnogorskog Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja “Defendologija”  (Crna Gora).

Na našem sajtu možete preuzimati uvijek poslednji broj časopisa. Ostale brojeve možete pronaći na zvaničnom sajtu EDC Banja Luka.

3798total visits,4visits today