Prijavi korupciju

Poštovani/ne,

Defendologija Centar Crne Gore i Centar za političku edukaciju sprovode projekat na temu korupcije na lokalnom nivou, u sklopu projekta  Korupciju na nultu opciju, koji  je dio programa Smjestimo korupciju u muzej a koji se realizuje uz podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. Vaša iskustva su nam važna za sagledavanje ovog problema. Upitnik je anoniman. Unaprijed Vam se zahvaljujemo na saradnji.

P R I J A V I    K O R U P C I J U

Nakon što nam dostavite prijavu, moderacija sajta će razmotriti objavljivanje sadržaja prijave. Vaše ime i email adresa neće biti javno objavljeni. Sadržaj koji nije u neposrednoj vezi sa temom korupcije neće biti uzet u razmatranje za objavljivanje. Moderacija zadržava pravo da od vas zatraži dopunu informacija u vezi sa sadržajem prijave. Moderacija će pre objavljivanja sadržaja prijave izostaviti eventualne navode o ličnim imenima.

Možete prijaviti sve ono što pretpostavljate da je korupcija!!!

Nema pogrešnih informacija!!!

e mail: prijavikorupciju.defendologija@gmail.com

 

Ukoliko želite da prijavite krivična djela u vezi sa korupcijom, to  možete učiniti u najbližoj policijskoj stanici ili na dežurni telefon broj 122.

Prijave mogu biti anonimne, uz napomenu da je i lažno prijavljivanje krivičnog djela kažnjivo. Takođe, možete se obratiti i tužilaštvu koje je mjesno nadležno.

GARANTUJEMO VAM POD ZAKONSKOM PRIJETNJOM PUNU ANONIMNOST

Ono što smatramo da će se promijeniti jeste prije svega drugačiji pristup gradjana u komunikaciji sa organima lokalne uprave i državnim institucijama. Kad ovo kažemo mislimo prije svega da će se razviti svijest da je lokalna samouprava običan servis građana , a ne obratno. U tom pogledu bitno je da postoji jasna i precizna inicijativa prema organima lokalne samouprave , kako u pogledu običnog  građanina, tako i u pogledu grupe građana, medija, nevladinih organizacija, političkih partija i sl. Kroz ovu formu dijaloga svih značajnih i relevantnih instanci mislimo da će običan građanin dobiti snažan vjetar u leđa i podršku u svojoj antikoruptivnoj inicijativnosti prema lokalnoj samoupravi.

NAČIN PRIJAVE:                  ANONIMNO

 

 

 

 

OSNOVNE INFORMACIJE:

 

Šta je korupcija i kako protiv nje?

Korupcija postoji u gotovo svim društvima, ali je ipak najprisutnija ukoliko postoje monopol i velika diskreciona ovlašćenja u donošenju odluka, a nema mehanizama za utvrđivanje odgovornosti pojedinca!

Šta je korupcija?

Korupcija predstavlja zloupotrebu ovlašćenja, funkcije ili položaja da bi se stekla materijalna (u vidu novca i poklona) ili nematerijalna koruist (činjenjne usluga). Korupcija može postojati u javnom i privatnom sektoru.

Svako ko daje mito ili pristaje na davanje traženog mita takođe čini korupciju, a primanje i davanje mita su krivična djela za koja su predviđene sankcije. Korupcija postoji i kada se radi o pronevjeri i otuđenju javne imovine, iznudi, prevari, uticaju na javne nabavke, i dr.

Korupcija postoji u gotovo svim društvima, ali je ipak najprisutnija ukoliko postoje monopol i velika diskreciona ovlašćenja u donošenju odluka, a nema mehanizama za utvrđivanje odgovornosti pojedinca.

Dakle

Korupcija = Monopol + Diskrecija – Odgovornost

U Crnoj Gori je korupcija prema mišljenju građana najizraženija u zdravstvu, pravosuđu i policiji. Bez obzira koji je oblik u pitanju, korupcija usporava ekonomski razvoj, narušava stabilnost institucija, slabi državu i, uopšte, negativno utiče na razvoj cjelokupnog društva.

Zaposleni u javnom sektoru koji prijave korupciju, imaće pravo na zaštitu i anonimnost ( u svojstvu tzv. zvizdača). Nažalost, Crna Gora još uvek nema sveobuhvatni pravni okvir kojim bi se pružila zaštita uzbunjivačima iz privatnog sektora. Stoga se građani mogu obratiti i svakom tužilaštvu koje je mjesno nadležno, kao i udruženjima građana posvećenim borbi protiv korupcije.

Slučajeve korupcije možete predstaviti posetiocima ovog sajta slanjem e mail-a.

MOŽETE SE OBRATITI I PARTNERSKIM ORGANIZACIJAMA

PORTAL  ONOGOŠT

NVO CENTAR ZA POLITIČKU EDUKACIJU

 

3621total visits,2visits today