A-Početna stranica

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI CENTAR “DEFENDOLOGIJA”

Naučnoistraživački rad u Defendologija centru se obavlja kroz rad Naučno-istraživačkog centra, kao organizacijske jedinice iz svih oblasti predviđenih Statutom organizacije (Sociologija, Kriminologija, Penologija, Bezbjednost… itd.).  On se ostvaruje radom naučnih radnika, praktičara, eksperata, saradnika i nezavisnih istraživača u naučnoistraživačkim posebnim jedinicama, kroz različite oblike, od kojih su najznačajniji:

1. Rad na naučnim  istraživanjima, planiranju na izdavanju naučnog  časopisa “Defendologija MNE“, Zbornika radova i drugih naučnih  publikacija uz organizaciju stručnih skupova.

2. Centar ima u planu da  obavlja osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja, kao i istraživanja koja su u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti i obavljanja policijskih poslova, poslova bezbjednosti, kriminalistike, kriminologije, defendologije, sociologije i drugih srodnih  naučnih disciplina sadržanih u našem Statutu.

3. Naučno -istraživački tim Centra ima u planu realizaciju brojnih projekata prvenstveno sa međunarodnim i određenim domaćim organizacijama.

Pored toga, naučno – istraživačka aktivnost je usmjerena i na istraživanja u nekim od sljedećih područja:

1. Nasilje u porodici i nasilje u školama;
2. Suprotstavljanje korupciji;
3. Narkomanija i kriminalitet mladih;
4. Visokotehnološki kriminalitet;
5. Kriminalitet vjerskih sekti, kultova i drugih organizacija;
6. Terorizam i religijski ekstremizam;
7. Kriminalitet učinjen iz mržnje i drugi oblici diskriminacije;

Takođe, pored ovih aktivnosti bavimo se i drugim brojnim aktivnostima koja su dio Statutom predviđenih cjelina.

Pružamo besoplatne usluge pomoći studentima oko diplomskih i specijalističkih radova sa  našim volonterima, ali ne izrađujemo radove u cjelosti.

Kao kruna našeg rada je časopis :

 

 

 

Kontakt Naučno- istraživačkog centra “Defendologija” je :

mail77 defendologijamne@gmail.com

Telefon: +382(40) 282-888

+382(67) 088-802

5015total visits,4visits today