Potpisan Sporazum o saradnji i razumijevanju između NVO Preporod i NVO Defendologija – kroz projekat ” Biramo oporavak”

11.02.2018 godine; Danas je između NVO Preporod i NVO Defendologija – kroz projekat ” Biramo oporavak” potpisan Sporazum o saradnji i razumijevanju koji se sastoji od razmjene iskustava i dobre prakse, podrške u kampanjama koje se odnose na pomoć osobama u problemu zavisnosti te promociji besplatnog savjetovališta (telefon broj: 0800-81 400) ali i drugih vidova saradnje obije strane dogovorene ovim Sporazumom. NVO Preporod i NVO Defendologija se kroz svoja programska opredjeljenja bave pitanjima problema zavisnosti. U ime organizacija Sporazumne su potprisali Jovan Bulajić i Slavko Milić, odgovorni predstavnici organizacija.

Read More

Konferencijom započet projekat “Van ulice-za bolje sjutra”

Konferencijom ” Van ulice-za bolje sjutra” započeto je sprovodjenje istoimenog projekta koga sprovodi  Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Defendologija. Projekat je podržan   od strane NVO Juventas kroz širi projekat ARYSE (At-risk Youth Social Empowerment) finansiran od strane EU. Osnovni ciljevi projekta su da djeca, mladi i porodice korisnici usluga  koje pruža Dnevni centar za djecu i porodicu Defendologija budu osnaženi u smislu poznavanja svojih prava i obaveza, prava u slučaju sukoba sa zakonom, štetnih posledica u slučaju korišćenja psihoativnih supstanci, kao i da budu upoznati sa mogućnostima korištenja kvalitetnog slobodnog vremena…

Read More

Četvrta međunarodna naučna konferencija “Društvene devijacije” – Banja Luka od 31.05. do 01.06. 2019. godine

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji, Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na IV Međunarodnu naučnu konferenciju „Društvene devijacije”, koja će se održati od 31.05. do 01.06. 2019. godine u Banjoj Luci. Centralna tema konferencije je Položaj marginalizovanih grupa u društvu. Nadamo se da ćete nam kao i prethodnih godina ukazati vaše povjerenje, podržati nas i pridružiti nam se u realizaciji konferencije. Sve detalje možete vidjeti u Pozivnom pismu, koji vam stavljamo na uvid na sajtu Defendologije iz Nikšića,  zajedno sa Prijavnim obrascem za autore. Za sve nejasnoće i…

Read More

Izašao novi broj časopisa “Defendologija MNE” 5-6 kao i predstavljen program za profesionalce o prevenciji prosjačenja kod djece u Kolašinu

  Teorijsko stručni časopis za pitanja zaštite, bezbijednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike  “DEFENDOLOGIJA MNE” u izdanju Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defednologija” iz Nikšića izašao iz štampe.  Jedan od rijetkih časopisa koji se bavio tematskim fenomenom prosjačenja djece. Ovako strukturiran časopis daje značajne informacije o fenomenu prosjačenja djece u Crnoj Gori i zemljama regiona i predstavlja dobro naučno štivo koje se može u budućem radu koristiti profesionalcima. Časopis se koristi kao dodatna literatura za program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članovamultidisciplinarnih timova…

Read More

Posjeta gospodina Atsuki Takahasi sa saradnicama DC Defendologija

Gospodin Atsuki Takahashi – Foreign Affairs Officer iz US Departmenta od State Office to Monitor and Combat Trafficking in Person sa saradnicama i g-dja  Milena Labović iz Američke  ambasade  u Podgorici, Političko-ekonomska sekcija –  obišli su prostorije Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija” i uvjerili se u mogućnosti, servise podrške i uspostavljeni sistem  koje Defendologija centar pruža djeci koja žive ili rade na ulici ili su u potencijalnom riziku da to postanu u Nikšiću.  Takodje, g-dina Takahashija i njegove saradnice kao i g-dju Labović posebno smo upoznali sa budućim planovima Defendologija centra…

Read More