NET PATROLA

Volonterska “Net patrola” je onlajn mehanizam za podnošenje prijava Defendologija centru koji je osnovan u svrhu prijema i obrade prijava o nelegalnim ili štetnim sadržajima na internetu u cilju širenja i podrške volonterizma.

Težište u radu mehanizma za prijave je sprečavanje širenja slika i video materijala na kojima je prikazana seksualna zloupotreba djece, seksualno iskorišćavanje i fizički i psihološki napadi na djecu. Operateri Net patrole primaju prijavu, analiziraju je i u zavisnosti od procene statusa materijala, prosleđuju na adresu nadležnog tijela (policiji, mobilnim operaterima, internet provajderima, itd). Mehanizam za prijave nudi priliku svima da prijave nelegalni i uznemiravajući sadržaj kroz različite metode prijavljivanja.

OSNIVAČ: Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” – Nikšić

LOKACIJA: Baja Pivljanina broj: 7a – Nikšić p.f. 81400

WEB STRANICA NET PATROLE: https://netpatrolacg.wordpress.com/home/

KONTAKT: defendologijamne@gmail.com

CILJEVI NET PATROLE

Uspostavljanje mehanizma za prijave djece i roditelja koji će funkcionisati kako bi korisnici interneta (djeca i roditelji) u Crnoj Gori podnosili prijave o nelegalnom i štetnom materijalu i aktivnostima, da bi se na taj način smanjilo širenje nelegalnog sadržaja na internetu.

Informisati korisnike o obimu rada mehanizma za podnošenje prijava kao i o tome na koji način se do mehanizma može doći; objasniti korisnicima razliku između aktivnosti mehanizma za prijave i obima rada državnih organa, i informisati ih o postojanju alternativnih načina za podnošenje prijava o nelegalnom sadržaju

Proslediti ovu prijavu odgovarajućem tijelu koje će po prijavi postupati (policija,operateri, odgovarajući/partnerski mehanizam za prijave); podizanje svijesti kod relavantnih institucija, djece i roditelja o sumnjivim sadržajima na internetu, visokotehnološkom kriminalu, pedofiliji kao I dobijanje informacija o modelima zaštite.

PRIJAVI:Kliknite za prijavu

3401total visits,2visits today