POGLEDI, OSVRTI, DIJALOG – BEZ POLITIČKOG TRAČARENJA

Budućnost je u bogatstvu različitosti PREUZMITE ZBORNIK: POGLEDI UVOD: Imamo privilegiju predstaviti vam prvi portal nevladine naučnoistraživačke organizacije Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja iz Banje Luke, www.defendologija-banjaluka.com, koja uspješno radi i razvija se 25 godina i Foruma nevladinih organizacija Banja Luka, www.nvoblforum, koji uspješno radi i razvija se 22 godine, kao i prvu e-ediciju, s ciljem da podstaknemo otvoreni dijalog između društva i pojedinca, pobune i slobode, zločina i kazne, društvene krize i totalitarističkog nasilja, građanske hrabrosti i svijesti, podstaknuti razvoj političke kulture,…

Read More

Nastavak suizdavačke djelatnosti – Zbornik radova “Aktuelnosti u društvenim naukama”

Zbornik radova “Aktulenosti u društvenim naukama” je publikacija naučnih i stručnih radova već dokazanih naučnih radnika i istraživača, ali i onih koji su na početku svoje naučne karijere. Obzirom na multidiscipniranost teme, zbornik obuhavat radove iz naučnih disciplina: ekonomija, međunarodno pravo, sociologija, bezbjednost, socijalni rad, itd. Radovi su aktuleni i obrađuju savremena društvena pitanja i probleme, ali i teorijska i praktična dostignuća pojedinih naučnih disciplina. Na ovaj način dajemo podsticaj svim mladim ljudma da kroz svoj naulni rad daju odprinos rješavanju brojnih društvenih problema. Zbornik radova je aktuelizovan i sproveden…

Read More

Zavšetak prethodne godine dočekali sa dva broja naučno-stručnog časopisa “Defendologija MNE” i tri značajne publikacije

 U oblasti naučno – stručnog rada tokom 2020. godine Defendologija centar je postigao značajne rezultate. Duboko podijeljeno društvo i opaka zarazna bolest odnijela  je veliki broj života, privredu bacila na koljena i nanijela značajnu štetu brojnim društvenim subjektima. Korona se odrazila se i na rad Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija”,  pa nam je propratno usporila rad na iznalaženju trajnog rješenja za rad ovog servisa.  Bez obzira što se i dalje borimo kako nastaviti sa daljim radom članovi/ce organizacije čine sve da rad ne prekidaju i da se nastavi…

Read More

Srećnu Novu Godinu našim mališanima kroz podjelu paketića organizujemo svakodnevno do 31. 12.2020 godine

Dnevni centar za djecu i porodicu “Defendologija” suočava se ovih dana sa velikim rizicima za opstanak Centra.  To nas nije u najmanju ruku niti demotivisalo niti  spriječilo da i ove teške godine zahvaljujući ljudima velikog srca i dobre volje  podijelimo skoro 200. novogodišnjih paketića i da usrećimo naše korisnike/ce.  Pored paketića tu su i paketi hrane i sredstava za dezinfekciju koju je obezbijedio Save the Children. Obezbjeđenje poklona omogućili su dva anonimna donatora, Arena biznis liga, Narodna kuhinja, prijatelji organizacije iz Budve a očekujemo pomoć i od drugih donatora. Veličina…

Read More

“Program osnovne obuke stručnih radnika /ca i stručnih saradnika/ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanju prosjačenja od strane djece”

Dana 27.10.2020 godine sa početkom u 09.00 časova održaće se Program osnovne obuke stručnih radnika /ca i stručnih saradnika/ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanju prosjačenja od strane djece održava se u prostorija Zavoda sa dječju i socijalnu zaštitu u Podgorici.  Adresa: Podljubović b.b. 81000 Podgorica. Program je akreditovan.  Cijena kotizacije za učešće je 50,00 eura. Zbog mjera NKT u Crnoj Gori moguće je održati obuku sa najviše 10. učesnika/ca. Ručak nije obezbijeđen od strane organizatora i Zavoda, osim kafe pauza.…

Read More