Naučno-istraživački centar Defendologija

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI CENTAR „DEFENDOLOGIJA“

Naučnoistraživački rad u Defendologija centru se obavlja kroz rad Naučno-istraživačkog centra, kao organizacijske jedinice iz svih oblasti predviđenih Statutom organizacije (Sociologija, Kriminologija, Bezbjednost… itd.).  On se ostvaruje radom naučnih radnika, praktičara, eksperata, saradnika i nezavisnih istraživača u naučnoistraživačkim posebnim jedinicama, kroz različite oblike, od kojih su najznačajniji:

1. Rad na naučnim  istraživanjima, izdavanju naučnog  časopisa „Defendologija MNE“, zbornika radova i drugih naučnih  publikacija i organizacija stručnih skupova.

2. Centar obavlja osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja, kao i istraživanja koja su u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti i obavljanja policijskih poslova, poslova bezbjednosti, kriminalistike, kriminologije, defendologije, sociologije i drugih srodnih  naučnih disciplina sadržanih u našem Statutu.

3. Naučno -istraživački tim Centra ima u planu realizaciju brojnih projekata prvenstveno sa međunarodnim i određenim domaćim organizacijama.

Pored toga, naučno – istraživačka aktivnost je usmjerena i na istraživanja u nekim od sljedećih područja:

1. Nasilje u školama, porodici i svi oblici maloljetničke delinkvencije;
2. Suprotstavljanje korupciji;
3. Narkomanija i kriminalitet mladih;
4. Visokotehnološki kriminalitet;
5. Kriminalitet vjerskih sekti, kultova i drugih organizacija;
6. ljudska prava i prava djece
7. međunarodna policijska suradnja;

8. Borba protiv prosjačenja djece;

Saradnici u dosadašnjem naučno-istraživačkom radu su:

Takođe, pored ovih aktivnosti bavimo se i drugim brojnim aktivnostima koja su dio Statutom predviđenih cjelina.

1446total visits,1visits today