Izvršavanje vaspitnih mjera

Probacija (društveno korisni rad) je sistem u kojem osuđena lica umjesto lišenja slobode,   besplatno rade za opšte dobro, a cilj je da se oni ne isključe iz društvenih tokova, već da dobrovoljno, ličnim postupcima, radom i odnosom prema posljedicama svojih djela, razviju svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za prethodne postupke. To je na neki način i civilizacijsko sazrijevanje društva da nije samo zatvor kazna koju treba izreći.

defendologija-baner

Vaspitne mjere – posebne obaveze : “Obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada ” koje predviđa Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku mogu se izvršavati u našoj organizaciji. Vrlo odgovorno, savjesno i predano radimo sa mladima u sukobu sa zakonom i djecom koja su u potencijalnom riziku da to postanu.

STOP PROGRAM: “DJECA SU MLADI- MLADI SU DJECA” Kroz program  nastojimo da doprinesemo razvoju mreže aktivnosti u lokalnoj zajednici,  unutar kojih će mladi ljudi u sukobu sa zakonom, kao i oni sa potencijalnom rizikom da dođu u sukob sa zakonom, dobiti mogućnost za adekvatnu afirmaciju sopstvenih sposobnosti i razvijanje konstruktivnih obrazaca ponašanja. Pažljivo struktuirane aktivnosti društveno-korisnog ili humanitarnog rada, kao i organizovanje odgovarajućeg grupnog tretmana koji će sprovoditi stručna lica iz Defendologija centra.

Naš rad sastoji se od brojnih sporazumnih radnji, posebno na sledećim aktivnostima:

  • radionice sa djecom i mladima;
  • humanitarni rad;
  • rad sa djecom iz marginalizovanih grupa i širenje osjećaja lične odgovornosti;
  • društveno koristan rad;
  • psihiološki savjeti;
  • savjeti stručnjaka (kriminologa, sociologa, drugih stručnih lica) ;

Posebno Smjernice Ujedinjenih naroda za prevenciju maloljetničke delinkvencije, tzv. Rijadske smjernice (1990.) i Standardna minimalna pravila UN za provođenje sudskih postupaka prema maloljetnicima, tzv. Pekinška pravila (1985.) preporučuju da postupanje u okviru maloljetničkog pravosuđa treba da naglašava dobrobit maloljetnika i u okviru toga srazmjernost reakcije prema maloljetnicima sa širim okolnostima izvršenja krivičnog djela, kako bi krivični postupak doprinio interesima maloljetnika, a postupanje u ustanovama koje odlučuju o maloljetnicima ili u koje se maloljetnici upućuju bilo humanije i pravednije. To znači da, svi zajedno, dajemo doprinos da se krivični postupak usmjeri na dijete na način da se predloženim mjerama izbjegne kriminalizacija i kažnjavanje djece za ponašanje koje nije uzrokovalo ozbiljnu štetu razvoju djeteta ili drugim ljudi.

DNEVNIK AKTIVNOSTI: U organizaciji se vodi Dnevnik aktivnosti maloljetnika ili mlađeg punoljetnika za vrijeme realizacije vaspitnog naloga koji služi kako maloljetniku za evidentiranje radnih aktivnosti, samouvid u broj izvršenih radnih sati, vrstu aktivnosti i postignuća te jačnje i podsticanje njegove odgovornosti, tako i za uvid organizaciji/ustanovi i da roditelji, Centar za socijalni rad i Stručna služba mogu imati blagovremeni uvid u sve aktivnosti maloljetnika, na jednostavan i transparentan način.

Preuzmi dnevnik: Dnevnik izvršenja VM

MENTOR: Maloljetnik ili mlađi punoljetnik imaju Mentora  – lice zaduženo za izvršenje Vaspitne mjere ili Vaspitnog naloga čija je profesionalna obaveza da  vodi računa o ispunjenju, evidentiranju časova koje je maloljetnik/mlađi punoljetnik ispunio u izvršenju ove mjere. Zadužen je da izvještava odgovorno lice u organizaciji o svim pozitivnim i negativnim odnosima maloljetnika prema izvršenju vaspitne mjere.

U nastavku možete preuzeti Sporazum o izvršavanju Vaspitne mjere – posebne obaveze  strana 1:

PREUZMI:

Sporazum sa Višim sudom u Podgorici

Vaspitne mjere Sporazum str. 1 (Viši sud)

Vaspitne mjere Sporazum str.2 (Viši sud)

Sporazum sa Vrhovnim dravnim tužilaštvom;

Sporazum Vrhovno državno tužilaštvo (str. 1)

Sporzum Vrhovno državno tužilaštvo (str. 2)

VAŠA DEFENDOLOGIJA

Kontakt telefon /faks 040 282-888

2408total visits,3visits today