Časopis Defendologija MNE

U Evidenciju medija, upisan je pod rednim brojem 775  štampani medij “Defendologija MNE” – Ministarstvo kulture Crne Gore

knjigaWEB Stranica časopisa: DEFENDOLOGIJA MNE

Upis časopisa: Rješenje o upisu časopisa

Logo časopis

Časopis “Defendologija-MNE” je teorijsko-stručni  časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike,  registrovan u Crnoj Gori, kod nadležnog organa Ministarstva kulture.

Teorijsko – stručni časopis Defendologija MNE objavljuje  naučne radove  (orginalni naučni rad, pregledni rad, kratko ili prethodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke ( stručni rad, informativni prilog, prikazi), na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Časopis objavljuje radove stranih autora na ruskom i engleskom jeziku. Kako bi se osigurao veći stepen naučne vrijednosti, redakcija defendologije šalje svaki rad na anonimnu recenziju. Redakcija se obavezuje da će jedan primjerak recenziranog rada blagovremeno poslati autorima na ispravke. Dva anonimna recenzenta pregledaće svaki rad koji pristigne u redakciju a rad će biti štampan ukoliko se oba recenzenta usaglase da rad zadovoljava visoke naučne kriterijume. Objavljuju se samo najeminentniji radovi autora iz  sledećih naučnih oblasti: pravne nauke, ekonomske nauke, bezbjednosne nauke, sociološke nauke.

U časopisu se mogu objaviti i stručni članci iz oblasti socijalnog rada, policije i vojske kroz tematski dio časopisa.

Časopis izlazi dva puta godišnje.

UPUTSTVO AUTORIMAUPUTSTVO AUTORIMA :

UPUTSTVO AUTORIMA – Defendologija MNE

Izdavač: Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija”- Nikšić

Glavni i odgovorni urednik: mr sci Slavko Milić, predsjednik Defendologija centra Crne Gore.

Bar kod Defendologija MNE

CIP- Katalogizacija u publikaciji Nacionalna  biblioteka,  Cetinje

ISSN 2337-0920 = Defendologija MNE

COBISS.CG-ID 30483472  UDK 321.01:351.74

Godišnja pretplata: 10.oo eura za fizačka lica i 25.oo eura za pravna lica.

e mail

e mail: casopis.defendologijamne@gmail.com

123total visits,1visits today