Časopis Defendologija MNE

Časopis “Defendologija-MNE” je teorijsko-stručni časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike, registrovan u Crnoj Gori, kod nadležnog organa Ministarstva kulture.

Teorijsko – stručni časopis Defendologija MNE objavljuje naučne radove (orginalni naučni rad, pregledni rad, kratko ili prethodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke ( stručni rad, informativni prilog, prikazi), na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Časopis objavljuje radove stranih autora na ruskom i engleskom jeziku. Kako bi se osigurao veći stepen naučne vrijednosti, redakcija defendologije šalje svaki rad na anonimnu recenziju. Redakcija se obavezuje da će jedan primjerak recenziranog rada blagovremeno poslati autorima na ispravke. Dva anonimna recenzenta pregledaće svaki rad koji pristigne u redakciju a rad će biti štampan ukoliko se oba recenzenta usaglase da rad zadovoljava visoke naučne kriterijume. Objavljuju se samo najeminentniji radovi autora iz sledećih naučnih oblasti: pravne nauke, ekonomske nauke, bezbjednosne nauke, sociološke nauke.

U časopisu se mogu objaviti i stručni članci iz oblasti socijalnog rada, policije i vojske kroz tematski dio časopisa.

Časopis izlazi dva puta godišnje.

WEB STRANICA ČASOPISA

5428total visits,1visits today