MIGRACIJE ĐECE

https://www.huffingtonpost.com

Poznato je da sve veći broj migranata iz Sirije, Alzira, Pakistana, Palestine i drugih zemalja ugroženih neredima i ratovima prolazi kroz Crnu Goru, posebno kroz Opštinu Nikšić.

U saradnji sa drugim organizacijama, sopstvenim resursima, stručnom pomoći i zaštitom

MODELI POMOĆI ĐECI:                                     https://www.huffingtonpost.com

  1. Pripadnici Defendologija centra i naši volonteri  su spremni da pomognu djeci migrantima i da im pruže neophodna sredstva za higijenu ( tuširanje, polovnu garderobu, šišanje,);
  2. Jedan obrok tokom dana;
  3.  Drugi vidovi pomoći (manja medicinska intervencija i ljekovi);

Obzirom da je do sadašnja praksa pokazala da migranti prolaze kroz Nikšić u pravcu Bosne i Hercegovine sporednim putevima, te da tako mogu postati žrtve eksploatacije i trgovine ljudima tim za podršku radi po potrebi i subotom i nedjeljom ali u toku praznika.

Cilj naših aktivnosti koje nijesu u potpunosti obezbijedjene iz donatorskih sredstava za sada je da se pomogne u mjeri kojoj je to moguće, svakom licu mladjem od 18 godina.

 

 

1985total visits,1visits today