Organizacija

15.03.2012 godine.

CENTAR ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA i KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRNE GORE – DEFENDOLOGIJA sa sjedištem u Nikšiću sa adresom u ulici Baja Pivljanina bb – Opština Nikšić.
Nakon ideje i više zajedničkih kontakata na projektima i zajedničkih posjeta na međunarodnim naučnim skupovima, na sjednici održanoj 01.03.2012 godine u Sportsko poslovnom centru u Nikšiću na kojem su bili prisutni osnivači, odlučeno je da neformalno udruženje preraste u jedan ovakav Centar, kao i da se formalno registruje udruženje koje je do sada više godina kao grupa stručnih ljudi zajednički realizovala brojne projekte.

Defendologija B&WCentar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” je udruženje koje obavlja sljedeće djelatnosti:
Defendologija centar je neprofitna organizacija. Polako, razumno sigurno, kretanje se vrši prema globalnoj mreži stručnih i naučnih, evropskih i svjetskih znanja,

U svom dosadašnjem radu, Defendologija Centar je organizovao i učestvovao u radu 16. naučnih i stručnih skupova koji su se bavili pitanjima sigurnosti, odbrane, zaštitu, obrazovanja i obuke.

Djelatnost udruženja je :

1. Naučno i stručno istraživanje bezbjednosnih, socioloških i kriminoloških pojava iz svih područja društvenog života u zemlji i inostranstvu i naučni rad u toj oblasti;
2. Naučno i stručno istraživanje izvora, oblika i rizika ugrožavanje bezbjednosti moderne države i civilnog društva, uklljučujući istraživanje pojava terorizma, organizovanog kriminala, trgovine ljudima, trgovine drogama i krijumčarenjem, privrednim kriminalitetom i drugim oblicima kriminaliteta;
3. Naučno i stručno istraživanje svih društveno štetnih pojava u savremenom društvu kao što su alkoholizam, narkomanija i druge socio patološke pojave;
4. Istraživanje mjesta i uloge privatnog sektora bezbjednosti u sistemu bezbjednosti Crne Gore i drugih država regiona.
5. Naučni i stručno istraživanje područja društvenog života koja tretiraju pitanje osoba sa invaliditetom, izbjeglica, raseljenih lica, marginalizovanih i nezaštićenih grupa stanovništva, pitanja ljudskih prava uopšte i slično;
6. Naučno istraživanje područja društvenog života koja tretiraju pitanja mladih ljudi, rješavanja pitanja otpuštenih pripadnika vojske, policije, pripadnika službi bezbjednosti, nezadovoljnih studenata, djaka i slično, obrazovanju, obuci osposobljavanju;
7. Naučno istraživanje pitanja slobodnog vremena mladih ljudi, rješavanja egzistencijalnih pitanja koja se odnose na siromaštvo, zapošljavanje, stanovanje i slično.
8. Povezivanje rezultata naučnih istraživanja sa praktičnom djelatnošću, čime bi se doprinijelo ukupnom povezivanju teorije i prakse iz oblasti bezbjednosti, sociologije u kriminologije.
9. Doprinos javnosti rada na polju bezbjednosti, policije, vojske, promovisanju demokratskih struktura i procesa spoljne i bezbjednosne politike, kako u Crnoj Gori, tako i u zemljama regiona;
10. Doprinos dijalogu demokratiji, toleranciji i javnosti rada, podsticanje dijaloga na polju reformi iz oblasti zaštite, bezbjednosti, odbrane, policije, službi bezbjednosti, vojske, obrazovanje, obuke i osposobljavanja;
11. Doprinos zalaganju za uspostavljanje vladavine prava i zakona te usvajanju medjunarodnih standarda unutrašnje bezbjednosti i demokratske kontrole policije, vojske i službi bezbjednosti;
12. Doprinos izgradnji mjera povjerenja i prevencije sukoba i uspostavljanju sistema stalne subregionalne saradnje;
13. Podsticanje saradnje izmedju nevladinih organizacija i vladinog sektora i drugih subjekata državnog i nedržavnog sektora;
14. Doprinos konstituisanja defendologije kao savremene nauke o zaštiti, bezbjednosti i odbrani;
15. Naučno ustraživanje pitanja od interesa lokalnih samouprava u Crnoj Gori;
16. Podsticanje razvoja poslovne kulture, poslovne etike, bontona i komunikacije;
17. Uspostavljanje okvira za saradnju i komunikaciju izmedju političara i eksperata iz država zapadnog balkana i šire;
18. Doprinos zaštiti ljudskih prava i slobodi lica u kazneno popravnim zavodima, ustanovama i centrima, izdavačka djelatnost multidisciplinarnog karaktera;
19. Istraživanje pojava Novih religija, religijskih pokreta, kultova (sekti) i pružanje pomoći žrtvama.
20. Ostvarivanje drugih ciljeva u skladu sa programskom orjentacijom Defendologija centra;

Članovi udruženja/osnivači su:

doc dr  Veselin Mićanović – profesor Filozofskog fakulteta
dr med. Dragica Minić – neuropsihijatar
mr  Mirjana Popović – profesorica FDES Podgorica
Ljubica Durutović – socijalna radnica
mr  Slavko Milić – predsjednik centra, asistent na FDES Podgorica,
Nadica Knežević, magistrant FDES Podgorica, koordinator Kluba mladih defendologa
Slavica Milić, magistrant Fakulteta za turizam Kotor, lektor

Počasni predsjednik organizacije: prof.dr. Duško Vejnović, redovni  profesor Univerziteta Republike Srpske.
Pridruženi član organizacije : statističar prof. dr. Mihailo Mijanović, bvš. redovni profesor Univerziteta Republike Srpske u penziji.

SAVJETODAVNI ODBOR:

 1. Milan Korać – Predsjednik odbora (službenik Opštine Nikšić)
 2. Boro Glušica – član, vlasnik preduzeća Glušica DOO – Nikšić
 3. Fana Delija – član, pedagogica BaPP, izvršna koordinatorka CRI Nikšić
 4. Miro Glomazić – član, penzioner
 5. Slavica Milić – članica, Porto Montenegro

VOLONTERI/KE: 

 1. Ljiljana Vlahović, diplomirani ekonomista
 2. Ana Šimun – službenik
 3. Kristina Milić, studentkinja Pravnog fakulteta u Podgorici
 4. Zorana Jović – pedagogica
 5. Jovana Đukanović – vaspitačica
 6. Slađana Milić – studentkinja Filozofskog fakulteta – Sociologija
 7. Martina Mijatović – službenica
 8. Vladimir Popović – službenik
 9. Radovan Lalić – službenik

PRIDRUŽENI SARADNICI/CE:

Nema pridruženih članova/ca;

ISTRAŽIVAČI/CE  FECRIS

 1. Slavko Milić

KLUB MLADIH DEFENDOLOGA: 

Nema članova/ca;

ZAPOSLENI U ORGANIZACIJI: 

 1. Jelena Milić, koordinatorka Dnevnog centra
 2. Nevenka Sredanović, finansijska menadžerka
 3. Milica Goranović, psihološkinja
 4. upražnjeno mjesto, socijalni radnik
 5. Andrijana Eraković- profesorica Engleskog jezika
 6. Fljamur Delija – romsko/egipćanski medijator u zajednici          ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA:

FECRIS-(www.fecris.org) Old FECRIS website http://griess.st1.at/gsk/fecris Evropska federacija centara za istraživanje i informisanje o sektama FECRIS Federacija je međunarodna nevladina organizacija osnovana 1994. u Parizu s participativnim statusom u Vijeću Evrope i Ujedinjenim Narodima. Temelji se na francuskom zakonu iz 1901.godine s laičkim pristupom, bez obzira na vjersko, filozofsko ili političko opredjeljenje članova. Federacija danas ima 54 centara u 30 zemalja Evrope i svijeta. Zahvaljujući svojim aktivnim učešćem na evropskoj sceni, Defendologija centar može objektivno informisati crnogorsku javnost i institucije o rezultatima koje su neke uređene evropske države postigle ne bi li pomogle žrtvama sektaškog ponašanja i njihovim porodicima.

Crnogorska defendologija – (Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore), jednoglasno je primljena za korespondenta u FECRIS (European Federation of Centres of Research and Information on Cults and Sects) uz značajnu podršku Hrvatske, Ukrajine i Austrije.

Najznačajnija pomoć pristiže nam iz Banja Luke u kojoj je sjedište EDC (Evropskog defendološkog centra).
Evropski Defendologija centar je nevladina, neprofitna organizacija. Ove godine (2015) obilježio je osamnaest godina postojanja. Osnovano je prije šesnaest godina kao Udruženje defendologa Republike Srpske, koje 2007. godine mijenja naziv u Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, a zatim 2011. godine naziv mijenja u Evropski Defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. Polako, utemeljeno, sigurno, ovaj centar se kreće ka globalnoj stručnoj i naučnoj mreži, evropskog i svjetskog znanja, nauke i znanja uopšte. U svom dosadašnjem radu, Evropski Defendologija centar organizovao je i sudjelovao u radu preko 70 naučnih i stručnih skupova koja su se bavila pitanjima sigurnosti, obranom, zaštitom, obrazovanjem i obukom. Osim toga, Evropski Defendologija centar je sproveo preko 20 projekata, od kojih su mnogi međunarodnog značaja. U okviru izdavačke djelatnosti, u izdanju Evropskog Defendologija centra, izašlo je preko 30 knjiga, udžbenika i drugih publikacija, kao i 33 teorijsko – stručna časopisa ” Defendologija “, časopisa za pitanja zaštite, bezbjednosti, obrane, obrazovanja i obuke.

Nacionalni Konzorcijum za politiku droga u Crnoj Gori
Nacionalni Konzorcijum za politiku droga u Crnoj Gori

Na osnivačkoj sjednici održanoj 23.08.2013 godine u Podgorici uz učešće šest organizacija civilnog društva a na predlog NVO 4 Life donešena je odluka o osnivanju za sada neformalne mreže koju čine organizacije civilnog društva koje će se zalagati za unapređenje politika droga u Crnoj Gori. Na osnivačkoj sjednici pozvane su sljedeće organizacije i to: Defendologija Nikšić, NVO BOOM – Berane, Pljevaljski ženski prostor – Pljevlja, Moj put – Cetinje, Aktivna zona – Cetinje i predlagač 4 Life – Podgorica.

 

 

 

 

Nacionalni Konzorcijum je u pripremi svojih aktivnosti .

qty8xYHE_400x400

IRIS Network Montenegro – kroz projekat ” Unapređenje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi” koji finansira EU u sklopu IPA višekorisničkog programa Civil Society Facility.  IRIS mrežu čini preko 100 organizacija iz 5 zemalja regiona.  Uključivanje u mrežu omogućio SOS.

 

 

 

 

 

Koalicije za transparetnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.

Misija Koalicije je jačanje građanske svijesti, civilnog sektora i ukupnih kapaciteta društva u borbi protiv korupcije na lokalnom i nacionalnom nivou. Fokus djelovanja Koalicije biće na jačanju transparentnosti i odgovornosti institucija u oblastima od posebnog rizika za korupciju, jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i institucija za borbu protiv korupcije, kao i podizanju nivoa informisanosti, svijesti i aktivizma građana za borbu protiv korupcije. Koaliciju čini 14 OCD i to: Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), UL-Info iz Ulcinja, Institut alternativa (IA), Za Druga iz Petrovca, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Juventas, Bonum iz Pljevalja, Aktivna zona sa Cetinja, Bjelopoljski demokratski centar iz Bijelog Polja, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG), Sindikat doktora medicine Crne Gore, Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja „Defendologija” iz Nikšića i Monitoring grupa Ulcinj – MogUL.

Crnogorskog omladinskog  foruma:

Crnogorski omladinski forum (COF) je mreža omladinskih i organizacija koje se bave mladima, kao i drugih struktura koje rade sa mladima i za mlade. Krovna omladinska organizacija osnovana je 09.08.2011. godine.

COF je od osnivanja organizovao forum o omladinskoj politici, učestvovao u pisanju i promociji Zakona o mladima koji je usvojen ove godine. Takođe, napravljena su čvrsta partnerstva sa krovnim omladinskim organizacijama iz regiona, kao i sa Evropskim omladinskim forumom.  Članica smo od 20.10.2018 godine.

 

Mreže za zaštitu djece od nasilja 

U cilju sprovođenja ove inicijative u Crnoj Gori, predstavništvo UNICEF-a sklopilo je partnerstvo sa određenim brojem nevladinih organizacija i fnansijski podržalo njihove projekte. Upravo ove organizacije trenutno čine Mrežu NVO za zaštitu djece od nasilja i to su: Udruženje “Roditelji”, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Centar za romske inicijative, Centar za ženska prava, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Juventas i  i Defendologija centar. Njihovi projekti imaju za cilj okončanje nasilja nad djecom, a pojedinačno se u okviru toga bave različitim temama.

 

 

 

4758total visits,2visits today