Nastavak suizdavaštva u okviru EDC Banja Luka – Nova knjiga “Bezbjednost u zajednici”

Preuzimanje nove knjige “Bezbjednost u zajednici” – grupe autora BEZBJEDNOST U ZAJEDNICI Veza između knjiga i ljudi bila je, jeste i biće neraskidiva bez obzira na stepen tehničko-tehnološkog razvoja. Tako i knjiga Bezbjednost u zajednici – defendološki, policijski, ponerološki i polemološki aspekti koja je pred vama, nama, je izraz potrebe da se stručno i naučno objasni i predloži kako najbolje planirati, i organizovati zaštitu, odbranu i bezbjednost čovjeka, naroda, države i društva sa svim njegovim strukturalnim i (ne)funkcionalnim subjektima. Naučni diskurs zaštita + odbrana = bezbjednost potvrđuje defendologija kao nauka…

Read More

Pogledi, osvrti i Dijalog EDC Banja Luka (autorski tekst Slavka Milića)

  Ubistvo žene u porodici ili Femicid u svijetu je prepoznat termin još od 1801. godine.  Evropski centar Banja Luka je u odeljku Pogledi, Osvrti i Dijalog na svom sajtu objavio autorski tekst predsjednika Naučnog odbora DEFENDOLOGIJA CENTRA mr Slavka Milića o ovoj zanimljivoj temi. PRUZMI TEKST 》》》 VAŠA DEFENDOLOGIJA

Read More

POGLEDI, OSVRTI, DIJALOG – BEZ POLITIČKOG TRAČARENJA

Budućnost je u bogatstvu različitosti PREUZMITE ZBORNIK: POGLEDI UVOD: Imamo privilegiju predstaviti vam prvi portal nevladine naučnoistraživačke organizacije Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja iz Banje Luke, www.defendologija-banjaluka.com, koja uspješno radi i razvija se 25 godina i Foruma nevladinih organizacija Banja Luka, www.nvoblforum, koji uspješno radi i razvija se 22 godine, kao i prvu e-ediciju, s ciljem da podstaknemo otvoreni dijalog između društva i pojedinca, pobune i slobode, zločina i kazne, društvene krize i totalitarističkog nasilja, građanske hrabrosti i svijesti, podstaknuti razvoj političke kulture,…

Read More

Nastavak suizdavačke djelatnosti – Zbornik radova “Aktuelnosti u društvenim naukama”

Zbornik radova “Aktulenosti u društvenim naukama” je publikacija naučnih i stručnih radova već dokazanih naučnih radnika i istraživača, ali i onih koji su na početku svoje naučne karijere. Obzirom na multidiscipniranost teme, zbornik obuhavat radove iz naučnih disciplina: ekonomija, međunarodno pravo, sociologija, bezbjednost, socijalni rad, itd. Radovi su aktuleni i obrađuju savremena društvena pitanja i probleme, ali i teorijska i praktična dostignuća pojedinih naučnih disciplina. Na ovaj način dajemo podsticaj svim mladim ljudma da kroz svoj naulni rad daju odprinos rješavanju brojnih društvenih problema. Zbornik radova je aktuelizovan i sproveden…

Read More

Zavšetak prethodne godine dočekali sa dva broja naučno-stručnog časopisa “Defendologija MNE” i tri značajne publikacije

 U oblasti naučno – stručnog rada tokom 2020. godine Defendologija centar je postigao značajne rezultate. Duboko podijeljeno društvo i opaka zarazna bolest odnijela  je veliki broj života, privredu bacila na koljena i nanijela značajnu štetu brojnim društvenim subjektima. Korona se odrazila se i na rad Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija”,  pa nam je propratno usporila rad na iznalaženju trajnog rješenja za rad ovog servisa.  Bez obzira što se i dalje borimo kako nastaviti sa daljim radom članovi/ce organizacije čine sve da rad ne prekidaju i da se nastavi…

Read More