Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore ,,Defendologija” počeo sa jednodnevnim obukama prema Akreditovanom programu osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanja prosjačenja od strane djece

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore ,,Defendologija’’ iz Nikšića je u okviru projekta “Podizanje nivoa svijesti o rizicima i posljedicama dječijeg prosjačenja i senzibilisanje na adekvatno procesuiranje slučajeva dječijeg prosjačenja unutar romske i egipćanske zajednice i relevantnih institucija”  finansijski podržanog od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjiskih prava, počeo sa održavanjem jednodnevnih obuka. Obuke su zasnovane na Akreditovanom programu osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanja prosjačenja od strane djece. Obuka u Nikšiću je održana je 30.06.2022. godine u hotelu Jugoslavija, a obuka u Podgorici održana je u hotelu Aurel 04.06.2022. godine. Prijave za obuke u Beranama, Budvi i Tivtu su u toku.

Projekat: Podizanje nivoa svijesti o rizicima i posljedicama dječijeg prosjačenja i senzibilisanje na adekvatno procesuiranje slučajeva dječijeg prosjačenja unutar romske i egipćanske zajednice i relevantnih institucija je osmomjesečni projekat u sklopu kog je izrađen i video ,,Ulica nije moj dom’’ sa ispovjesnim pričama djece i njihovih porodica koje su uključene u prosjačenje i život na ulici.

Video je dostupan na linku: https://www.youtube.com/watch?v=RW2NgrNRe58

36271total visits,107visits today

Related posts

Leave a Comment