Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” počeo sa drugom fazom sprovođenjem aktivnosti u okviru projekta ,,Izrada DRAFT-a Lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa za opštinu Nikšić’’

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” je u okviru projekta „Izrada DRAFT-a Lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa za
opštinu Nikšić,  koji je podržan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore javnim konkursom za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje, počeo sa
sprovođenjem sastanaka Radnog tijela u cilju izrade Drafta Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za opštinu Nikšić. Tri sastanka Radnog tijela su sprovedena 12.05.2022. godine,
03.06.2022. godine i 24.06.2022. godine. U okviru prvog sastanka je održan i trening na kom su članovi radnog tijela upoznati sa relevantnim dokumentima i strategijama iz oblasti zaštite i
spašavanja. Na sastancima su učestvovali predstavnici: Opštine Nikšić, D.O.O Komunalno Nikšić, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Službe za zaštitu i spašavanje, PSD Javorak, Gorske službe za spašavanje, Doma zdravlja Nikšić, D.O.O Vodovod i kanalizacija, Crvenog krsta i Uprave policije. U okviru projektnih aktivnosti je ostvarena saradnja sa Opštinom Nikšić i Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić ispred kog su delegirane ekspertkinje Tatjane Perović i Jovane Lalić. Na osnovu informacija dostupnih našoj organizaciji, ovakav strateški dokument trenutno u Crnoj Gori nema izrađena nijedna opština osim Danilovgrada. Nikšić će biti druga opština koja će da dobije ovakav dokument. Svjesni prošlogodišnjih požara i nepogoda koje su pogodile našu opštinu, organizacija je projektne aktivnosti usmjerila na jačanje kapaciteta opštine za djelovanje u slučaju katastrofa i prirodnih nepogoda.

Vaša Defendologija

397total visits,3visits today

Related posts

Leave a Comment