Nastavak suizdavaštva u okviru EDC Banja Luka – Nova knjiga “Bezbjednost u zajednici”

Preuzimanje nove knjige “Bezbjednost u zajednici” – grupe autora

BEZBJEDNOST U ZAJEDNICI

Veza između knjiga i ljudi bila je, jeste i biće neraskidiva bez obzira na stepen tehničko-tehnološkog razvoja. Tako i knjiga Bezbjednost u zajednici – defendološki, policijski, ponerološki i polemološki aspekti koja je pred vama, nama, je izraz potrebe da se stručno i naučno objasni i predloži kako najbolje planirati, i organizovati zaštitu, odbranu i bezbjednost čovjeka, naroda, države i društva sa svim njegovim strukturalnim i (ne)funkcionalnim subjektima. Naučni diskurs zaštita + odbrana = bezbjednost potvrđuje defendologija kao nauka o zaštiti, odbrani i bezbjednosti i to kao paradigma vladajuće teorije najvišeg obima koja na nov način definiše zakone strukture i dinamike u zaštiti, odbrani i bezbjednosti.

Pri tome treba imati u vidu da bezbjednost nije konstituisana kao nauka i ona je jedna i nedjeljiva. Nove paradigme u nauci kao što su defendologija, policijska deontologija, ponerologija i polemologija iz naučnih instituta i glava velikih mislioca prenose se u nastavno obrazovne pogone, institucije, postajući programski sadržaji za edukaciju homoakademikusa, odnosno, one postaju dio nove naučne subkulture i naučnno-disciplinarnog profilisanja u oblasti zaštite, odbrane i bezbjednosti, te obrazovanja uopšte. Karkteristike veoma turbulentnog vremena u kojem živimo na smjeni milenijuma su dinamičnost, sve teža predvidivost i neizvjesnost tokova ljudskog društva, pa samim tim i njegove bezbjednosti, zaštite i odbrane. Zaštita, odbrana i bezbjednost su uže naučne oblasti u okviru Defendologije kao nauke. Svi ovi procesi nažalost praćeni su stalnim i povremenim konfliktima, sukobima, pa i ratovima što detaljno izučava polemologija kao nauka.

Mr sci Slavko Milić, predsjednik

16433total visits,5visits today

Related posts

Leave a Comment