Nastavak suizdavaštva u okviru EDC Banja Luka – Nova knjiga “Bezbjednost u zajednici”

Preuzimanje nove knjige “Bezbjednost u zajednici” – grupe autora BEZBJEDNOST U ZAJEDNICI Veza između knjiga i ljudi bila je, jeste i biće neraskidiva bez obzira na stepen tehničko-tehnološkog razvoja. Tako i knjiga Bezbjednost u zajednici – defendološki, policijski, ponerološki i polemološki aspekti koja je pred vama, nama, je izraz potrebe da se stručno i naučno objasni i predloži kako najbolje planirati, i organizovati zaštitu, odbranu i bezbjednost čovjeka, naroda, države i društva sa svim njegovim strukturalnim i (ne)funkcionalnim subjektima. Naučni diskurs zaštita + odbrana = bezbjednost potvrđuje defendologija kao nauka…

Read More