Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore ,,Defendologija” počeo sa jednodnevnim obukama prema Akreditovanom programu osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanja prosjačenja od strane djece

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore ,,Defendologija’’ iz Nikšića je u okviru projekta “Podizanje nivoa svijesti o rizicima i posljedicama dječijeg prosjačenja i senzibilisanje na adekvatno procesuiranje slučajeva dječijeg prosjačenja unutar romske i egipćanske zajednice i relevantnih institucija”  finansijski podržanog od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjiskih prava, počeo sa održavanjem jednodnevnih obuka. Obuke su zasnovane na Akreditovanom programu osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanja prosjačenja od strane djece. Obuka u Nikšiću…

Read More

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” počeo sa drugom fazom sprovođenjem aktivnosti u okviru projekta ,,Izrada DRAFT-a Lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa za opštinu Nikšić’’

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” je u okviru projekta „Izrada DRAFT-a Lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa za opštinu Nikšić,  koji je podržan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore javnim konkursom za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje, počeo sa sprovođenjem sastanaka Radnog tijela u cilju izrade Drafta Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za opštinu Nikšić. Tri sastanka Radnog tijela su sprovedena 12.05.2022. godine, 03.06.2022. godine i 24.06.2022. godine. U okviru prvog sastanka je održan i trening na kom su…

Read More

Nastavak suizdavaštva u okviru EDC Banja Luka – Nova knjiga “Bezbjednost u zajednici”

Preuzimanje nove knjige “Bezbjednost u zajednici” – grupe autora BEZBJEDNOST U ZAJEDNICI Veza između knjiga i ljudi bila je, jeste i biće neraskidiva bez obzira na stepen tehničko-tehnološkog razvoja. Tako i knjiga Bezbjednost u zajednici – defendološki, policijski, ponerološki i polemološki aspekti koja je pred vama, nama, je izraz potrebe da se stručno i naučno objasni i predloži kako najbolje planirati, i organizovati zaštitu, odbranu i bezbjednost čovjeka, naroda, države i društva sa svim njegovim strukturalnim i (ne)funkcionalnim subjektima. Naučni diskurs zaštita + odbrana = bezbjednost potvrđuje defendologija kao nauka…

Read More

Pogledi, osvrti i Dijalog EDC Banja Luka (autorski tekst Slavka Milića)

  Ubistvo žene u porodici ili Femicid u svijetu je prepoznat termin još od 1801. godine.  Evropski centar Banja Luka je u odeljku Pogledi, Osvrti i Dijalog na svom sajtu objavio autorski tekst predsjednika Naučnog odbora DEFENDOLOGIJA CENTRA mr Slavka Milića o ovoj zanimljivoj temi. PRUZMI TEKST 》》》 VAŠA DEFENDOLOGIJA

Read More