Nastavak suizdavačke djelatnosti – Zbornik radova “Aktuelnosti u društvenim naukama”

Zbornik radova “Aktulenosti u društvenim naukama” je publikacija naučnih i stručnih radova već dokazanih naučnih radnika i istraživača, ali i onih koji su na početku svoje naučne karijere. Obzirom na multidiscipniranost teme, zbornik obuhavat radove iz naučnih disciplina: ekonomija, međunarodno pravo, sociologija, bezbjednost, socijalni rad, itd. Radovi su aktuleni i obrađuju savremena društvena pitanja i probleme, ali i teorijska i praktična dostignuća pojedinih naučnih disciplina. Na ovaj način dajemo podsticaj svim mladim ljudma da kroz svoj naulni rad daju odprinos rješavanju brojnih društvenih problema.

Zbornik radova je aktuelizovan i sproveden sa partnerskim organizacijama iz Banja Luke i Beograda i to: Centrom modernih znanja i Resursnim centrom za specijalnu edukaciju.

 

29337total visits,3visits today

Related posts

Leave a Comment