Osnovi Defendologije

Sa zadovolјstvom Vas obavještavamo da je Evropski defedologija centar objavio knjigu pod nazivom “Osnovi Defendologije” u izdanju Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci,  Evropskog defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka Besjede, Banja Luka Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA, Beograd Ruska akademija prirodnih nauka, Balkanskog naučnog centra Ruske akademije prirodnih nauka, Beograd Ukrajinske tehnološka akademija (UTA), Kijev, Ukrajina Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija”, Nikšić i  SaTCIP d.o.o., Vrnjačka Banja, Srbija.  Autori zaslužni za izdavanje ove…

Read More