Dana 22.03.2019 godine prostorije Dnevnog Centra za djecu i porodicu “Defendologija” posjetili su predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava , Ministarstva prosvjete kao i Romskog savjeta. Predstavnici pomenutih Ministarstava i Savjeta upoznati su sa radom Dnevnog Centra “Defendologija”, uslugama, prostorom, kao i cjelokupnim aktivnostima koje se sprovode u Centru.

Read More

Licenciranje dnevnog boravka za djecu i Akreditacija program obuke stručnih radnika/ca i stručnih saradnica/ca na temu prosjačenja djece

Razvoj kompetencija za rad svake organizacije glavni su preduslov uspjeha svakog tima saradnika/ca.  Da bi tim bio uspješan neophodno je nastaviti raalizaciju i unapređenje standarda u oblasti dječje i socijalne zaštite.  Zato je Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defednologija” pred dobijanjem Rješenja o licenciranju usluga dnevnog boravka,  jer je komisija izašla na teren i uvjerila se u kvalitet standarda koje pružaju prostor i  stručni tim naše organizacije.  Tim je vrijedno radio na uspostavljanju brojnih strogih zahtjeva koje traži od pružaoca usluge Ministarstvo rada i socijalnog staranja.…

Read More