Konferencijom započet projekat “Van ulice-za bolje sjutra”

Konferencijom ” Van ulice-za bolje sjutra” započeto je sprovodjenje istoimenog projekta koga sprovodi  Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Defendologija. Projekat je podržan   od strane NVO Juventas kroz širi projekat ARYSE (At-risk Youth Social Empowerment) finansiran od strane EU. Osnovni ciljevi projekta su da djeca, mladi i porodice korisnici usluga  koje pruža Dnevni centar za djecu i porodicu Defendologija budu osnaženi u smislu poznavanja svojih prava i obaveza, prava u slučaju sukoba sa zakonom, štetnih posledica u slučaju korišćenja psihoativnih supstanci, kao i da budu upoznati sa mogućnostima korištenja kvalitetnog slobodnog vremena i samozapošljavanja.

Cilj konferencije bio je da se kroz predstavljanje projekta predstavnicima institucija, organizacija i medija od istih dobiju inputi za kvalitetnije sprovođenje aktivnosti i održivosti projekta. Konferencijii je prisustvovalo više od 20 predstavnika institucija, organizacija i medija, koji su pokazali veliko interesovanje za doprinos projektu kao i unaprijeđivanje cjelokupnog rada Dnevnog centra Degendologija kao i aktivnosti projekta VAN ULICE-ZA BOLJE SJUTRA.

Rezultat projekta obezbijediće kontinuitet u radu sa korisnicima  usluga koje pruža Defendologija, što će rezultirati  i novim temama, idejama za dalji rad i aktivnosti. Korisnici/ce Centra će biti upoznati/e sa svojim pravima, obavezama kao o načinima na koji  sistem štiti maloljetnike  u sukobu sa zakonom. Takođe preventivno će se djelovati  na onu djecu i mlade  koji su na ulici i u potencijalnom riziku  da korisste psihoaktivne supstance. Očekuje se da će se i 5 mladih osnažiti i motivisati  da počnu da se bave sopstvenim biznisom.

Neke od aktivnosti su:

–          Uvodna konferencija

–          Edukacija MOJA PRAVA

–          Edukacija ZAŠTITI ME

–          Edukacija RECI NE

–          Edukacija MOJE VRIJEME

–          Edukacija JA MOGU I ZNAM

–          Okrugli sto i diskusija o uspjesima i zaključcima projekta

Održivost samog projekta ogleda se u činjenici što će on biti dio već započetih aktivnosti Dnevnog Centra. Centar funkcioniše kao servis namijenjen djeci i porodici koji su na ulici i izloženi različitim faktorima rizika. Već duže vrijeme se intenzivno radi na poboljšavanju društvenog položaja korisnika, a samim tim razvijaju se novi a unaprijeđuju   postojeći programi. Kako je Defendologija Centar trenutno u procesu licenciranja i akreditacije programa obuke  za pružanje socijalnih servisa, ovaj će projekat bio dio tog procesa i omogućiti dalji rad sa djecom i mladima iz Centra. Znanje stečeno tokom projekta će korisnici  moći da prenesu  i ostalim korisnicima Centra  koji nisu bili direktno uključeni u edukacije. Mladi će naučeno prenositi tokom svojih aktivnosti u Centru, a ideje koje se razviju tokom ovoga projekta  će svakako biti inspiracija za neke buduće aktivnosti.

Radijska emisija lokalnog radija Nikšić

Gošća emisije – Programska koordinatorka Jelena Milić

VAŠA DEFENDOLOGIJA

3114total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment