Izašao novi broj časopisa “Defendologija MNE” 5-6 kao i predstavljen program za profesionalce o prevenciji prosjačenja kod djece u Kolašinu

 

Teorijsko stručni časopis za pitanja zaštite, bezbijednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike  “DEFENDOLOGIJA MNE” u izdanju Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defednologija” iz Nikšića izašao iz štampe.  Jedan od rijetkih časopisa koji se bavio tematskim fenomenom prosjačenja djece.

Ovako strukturiran časopis daje značajne informacije o fenomenu prosjačenja djece u Crnoj Gori i zemljama regiona i predstavlja dobro naučno štivo koje se može u budućem radu koristiti profesionalcima. Časopis se koristi kao dodatna literatura za program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članovamultidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom koji će biti akreditovan do kraja januara 2019 godine u Zavodu za dječju i socijalnu zaštitu Crne Gore. Časopis je u okviru programa Envision  en Enabling enVIroment for Social InclusiON finansirala međunarodna organizacija Save the Chilreden za sjeverozapadni Balkan.

Takođe, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz podršku organizacije Save the Children NWB, inicirao je izradu Protokola o postupanju organa, ustanova i organizacija sa djecom uključenom u život i rad na ulici. U radionicama, koje su ovim povodom održane u Kolašinu od 17. – 21.12.2018, predstavnici stručne javnosti (ministarstava, Uprava policije, centri za socijalni rad, zdravstvene, obrazovne ustanove, NVO, međunarodne organizacije i dr) dali su komentare, predloge i razmijenili iskustva u cilju pripreme što sveobuhvatnijih i konkretnih mjera i aktivnosti koje će nadležni preduzimati prilikom djelovanja u ovoj oblasti.

U okviru radionica , predstavljen je “Program osnovne obuke stručnih radnika, stručnih saradnika i članova multidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom o pojavi, vidovima i mehanizmima prevencije i sprječavanja prosjačenja kod djece“, koji sprovodi  NVO Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Defendologija, u okviru nikšićkog Dnevnog centra za djecu koja žive ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu.

Razgovarano je o uzrocima i oblicima radne eksploatacije djece, predstavljeno je viđenje RE zajednice o ovim pitanjima, osnovni postupci u radu sa djecom i porodicom, preventivne mjere i aktivnosti rane intervencije i podrške djeci koja pripadaju ovoj ranjivoj kategoriji, a razmatrani su i međunarodni i domaći pravni okvir.

 

 

VAŠA DEFENDOLOGIJA

5277total visits,4visits today

Related posts

Leave a Comment