Uspostavljanje efikasnog mehanizma zaštite ličnih podataka u centrima u Crnoj Gori

Nacionalna Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama iz Podgorice je u prostorijama Centra za prava djeteta, održala obuku “Uspostavljanje efikasnog mehanizma zaštite ličnih podataka u centrima u Crnoj Gori”. Obuku je finansijski omogućio Save the Children International naš strateški donator. Inače, Agencija za zaštitu ličnih podataka vrši poslove nadzornog organa utvrđene zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U vršenju poslova iz svog djelokruga Agencija je samostalna i nezavisna. Agencija ima svojstvo pravnog lica. U nadležnosti Agencije je obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi zaštite podataka o ličnosti. Ovako kompleksna društvena oblast zahtijeva i obuku socijalnih servisa koji na bilo koji način vrše prikupljanje i obradu ličnih podataka.

Seminar su vodili Muhamed Gjokaj, predsjednik Savjeta Agencije i Mirjana Volkov iz Odsjeka za predmete i prigovore u oblasti zaštite ličnih podataka

PRILOG su fotografije:

 

5219total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment