Početak implementacije projekta “Da se čuje i moj glas!” počinje 01.09.2018 godine

Poziv je bio namijenjen za neformalne grupe mladih i nevladina udruženja mladih koja djeluju na području opštine Nikšić, a projektni prijedlozi za lokalne inicijative mladih trebaju da doprinesu:

– Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i nevladinih udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih lokalnih zajednica, posebno u procesima donošenja odluka i politika;
– Povećanom uključivanju mladih sa manje mogućnosti u lokalne aktivnosti koje promovišu učešće mladih;
– Povećanju fokusa javnih vlasti u lokalnim zajednicama na potrebe mladih u procesima donošenja odluka i politika;
– Promovisanje EU standarda aktivnog građanstva za postizanje jednakosti, dobrostanja i tolerancije različitosti.

1. Da se čuje i moj glas! –  je projekat koji će u najavi početi sa implementacijom od 01 septembra 2018 godine  a sprovešće ga Centar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” – Nikšić.

Inače, Lokalni fond za mlade, ima za cilj da podrži inicijative manjeg obima neformalnih grupa mladih ili omladinskih organizacija u opštini Nikšić, a realizuje se već treću godinu za redom kroz pozive Lokalne inicijative mladih .

Lokalni fond za mlade predstavlja aktivnost u okviru projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, koji je finansiran od strane Evropske Unije kroz program Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations.

VAŠA DEFENDOLOGIJA

2684total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment