Prakticna primjena pozitivne discipline u svakodnevnim aktivnistima u Dnevnim centrima

Seminar  koji je organizovan u Sarajevu u periodu 25 -28.06.2018 godine  za zaposlene u Dnevnom centru za djecu i porodicu “Defendologija” još jedan je u nizu planiranih obuka za unapredjenje kvaliteta rada naše organizacije.  Seminar pod nazivom  ” Praktična primjena pozitivne discipline u svakodnevnim aktivnistima u Dnevnim centrima”, organizovan od strane donatorske organizacije Save the children NWB.
Voditeljice programa psihološkinje Milena Mihajlovicvi i  Angelina Skarep.
Prvi dan seminara se bazira na primjeni pozitivne discipline u radu sa djecom. Na treningu se prošlo kroz različite izazove pred kojima se osobe u radu sa djecom suočavaju pri primjeni iste,  primarno kroz procese opservacije i praćenja ponašanja do samog integrisanja podataka u  radu sa djecom.
Osim navedenog kroz praktičan rad učesnika  riječi je bilo i o nenasilnoj komunikaciji kroz empatiju prema sebi i drugome u datoj situaciji.  Na samom kraju riječi je bilo i o uspostavljanju pravila, procese donošenja i posledice kršenja istih  u radu sa djecom kroz aspekte pozitivne discipline.
Drugi dan seminara se bazira na primjeni pozitivne discipline u radu sa roditeljima kroz radioničarske aktivnosti.

973total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment