Prakticna primjena pozitivne discipline u svakodnevnim aktivnistima u Dnevnim centrima

Seminar  koji je organizovan u Sarajevu u periodu 25 -28.06.2018 godine  za zaposlene u Dnevnom centru za djecu i porodicu “Defendologija” još jedan je u nizu planiranih obuka za unapredjenje kvaliteta rada naše organizacije.  Seminar pod nazivom  ” Praktična primjena pozitivne discipline u svakodnevnim aktivnistima u Dnevnim centrima”, organizovan od strane donatorske organizacije Save the children NWB. Voditeljice programa psihološkinje Milena Mihajlovicvi i  Angelina Skarep. Prvi dan seminara se bazira na primjeni pozitivne discipline u radu sa djecom. Na treningu se prošlo kroz različite izazove pred kojima se osobe u…

Read More