Nastavak edukacije za različite programe podrške djeci i porodici

U  periodu od 05.05. do 08.05. 2018. godine u Hotelu “Termag” na Jahorini,  organizuje se obuka stručnog osoblja Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija”  za upravljenje i razvijanje programa podrške djeci uključenoj u život i rad na ulici, koji će se u ovoj godini sprovoditi u našem Dnevnom centru.

Predstavljen je i program podrške porodici koji je uključio prezentacije o iskustvima Dnevnih centara iz regiona, koje su pilotirale program, prezentacija konceptualno-teorijskog okvira i osnovnih principa u radu sa porodicama, faze u radu sa porodicama, razmjene iskustava i izrade planova podrške porodici.

Takodje, realizovan je Seminar za implementatore/učiteljice za rad sa djecom predškolskog uzrasta.  Obje pbuke organizovane su od našeg strateškog partenra  Save the children-a na Jahorini u periodu od 2 dana (05-06. 05. 2018.god)
Seminar je baziran na promociji priručnika za rad sa djecom predškolskog uzrasta. Osnovni segment priručnika su radionice za djecu uzrasta od 3-6 godina edukativno – razvojnog tipa, sa fokusom na razvoj  četiri segmenta: motorički, kognitivni, socioemocionalni i razvoj govora. Kroz sami seminar se prošlo kroz etapno planiranje rada. Unutar priručnika, se nalazi 108 radionica za djecu predškolskog uzrasta, dok je drugi dio seminara usmjeren na roditeljstvo.

 

VAŠA DEFENDOLOGIJA

2873total visits,2visits today

Related posts

Leave a Comment