Nastavak edukacije za različite programe podrške djeci i porodici

U  periodu od 05.05. do 08.05. 2018. godine u Hotelu “Termag” na Jahorini,  organizuje se obuka stručnog osoblja Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija”  za upravljenje i razvijanje programa podrške djeci uključenoj u život i rad na ulici, koji će se u ovoj godini sprovoditi u našem Dnevnom centru. Predstavljen je i program podrške porodici koji je uključio prezentacije o iskustvima Dnevnih centara iz regiona, koje su pilotirale program, prezentacija konceptualno-teorijskog okvira i osnovnih principa u radu sa porodicama, faze u radu sa porodicama, razmjene iskustava i izrade planova…

Read More