P  O  Z  I  V za dostavljanje radova za tematski dvobroj 

CENTAR ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „DEFENDOLOGIJA“ IZ NIKŠIĆA 

sa zadovoljstvom Vam upućuje: 

 

P  O  Z  I  V

za dostavljanje radova za tematski dvobroj 

Teorijsko-stručnog  časopisa za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „DEFENDOLOGIJA MNE“ DVOBROJ: 5-6  objavljivaćemo sledeće teme: 

  • Normativnopravni okvir za suzbijanje prosjačenja djece (iskustva i dileme); 
  • Viktimologija djece koja žive ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu; 
  • Praktična iskustva i dileme (stručni radovi profesionalaca u javnim ustanovama, dnevnim centrima, nevladinim organizacijama); 
  • Sociološki, kriminološki i bezbjednosni izazovi prosjačenja djece; 
  • Ustanove za zbrinjavanje djece i njihove karakteristike; 
  • Druge teme iz teme dvobroja časopisa,  koje možete formirati u dogovoru sa redakcionim odborom; 

Obavještavamo autore da je u toku prikupljanje radova za peti broj teorijsko-stručnog  časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „Defendologija MNE“. 

Radovi, pripremljeni u skladu sa Uputstvom za tehničku obradu rada, se moraju dostaviti do 15. 07. 2018. godine, putem e-mail-a: casopis.defendologijamne@gmail.com

 Po pristizanju, radovi  će pregledati, od strane naučno stručnih tijela i redakcije časopisa. 

Časopis „Defendologija MNE“  treba da se štampa u drugoj polovini   2018.  godine. Svaki autor rada dobiće po jedan primjerak časopisa „Defendologija MNE“ .

 Pozivamo Vas na saradnju, da pišete i objavljujte svoje radove i na taj način doprinesete petom broju časopisa „Defendologija MNE“ .  Na raspolaganju Vam je Redakcija Časopisa, a detaljne informacije možete pronaći na web stranici časopisa https://defendologijamne.com  ili na broj telefona: +382 40 682-680

Izlazak časopisa finansira Save the Children NWB finasirajući aktivnosti Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija” 

UPUTSTVO ZA IZRADU: UPUTSTVO AUTORIMA – Defendologija MNE 5-6

Sardačan pozdrav,                                                                                            

PREDSJEDNIK

 mr. sc. Slavko Milić

2630total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment