Stop prosjačenju djece – Ulica nije moj dom

Prosjačenje djece – Ulica nije moj dom Ukazujemo javnosti na hitnu potrebu izmjene Zakona o JRM (Službeni list CG broj: 64/11) kojom bi se u budućnosti sankcionisala svaka radnja od strane gradjana koji daju novac djetetu koje živi na ulici i prosjači. Podsjećamo da je Zakonom o JRM ( Službeni list CG broj: 64/11) predvidjeno: Član 30 “Ko prosjači, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 30 eura do 200 eura”. Član 31 “Ko organizuje prosjačenje ili drugog navodi ili prisiljava na prosjačenje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od…

Read More