Mjesec društvenog aktivizma obilježavaju brojne aktivnosti u Dnevnom centru (seminari, prikupljanje pomoći, dani otvorenih vrata, pozivi)

Utoku vikenda 24/25.03.2018 godine u Podgorici u okviru I modula seminara koji je organizovao Centar za gradansko obrazovanje govorilo se o  temi: “Upravljanje EU projektima”, Preciznije, govorilo se  o upravljanju projektnim ciklusom, narativnom i finansijskom izvještavanju u okviru projekta “Smjestimo korupciju u muzej”. Naš projakat “Korupcija na nultu opciju” od 01. aprila 2018 godine realizuju Defendologija centar u saradnji sa Centrom za političku edukaciju i saradnikom na projektu Portal Onogošt.me  a finansijski ga je podržao Centar za gradjansko obrazovanje, kroz grantove čije je finansiranje omogućila Delegacija EU u Crnoj Gori.…

Read More

P  O  Z  I  V za dostavljanje radova za tematski dvobroj 

CENTAR ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „DEFENDOLOGIJA“ IZ NIKŠIĆA  sa zadovoljstvom Vam upućuje:    P  O  Z  I  V za dostavljanje radova za tematski dvobroj  Teorijsko-stručnog  časopisa za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „DEFENDOLOGIJA MNE“ DVOBROJ: 5-6  objavljivaćemo sledeće teme:  Normativnopravni okvir za suzbijanje prosjačenja djece (iskustva i dileme);  Viktimologija djece koja žive ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu;  Praktična iskustva i dileme (stručni radovi profesionalaca u javnim ustanovama, dnevnim centrima, nevladinim organizacijama);  Sociološki, kriminološki i bezbjednosni izazovi prosjačenja djece; …

Read More

Mjesec aktivizma društva u borbi protiv dječjeg prosjačenja u Crnoj Gori (12-03-12.04. 2018)

U periodu od 12.marta do 12.aprila 2018 godine zaposleni u Defendologija Centru Crne Gore sprovešće akciju “Mjesec aktivizma društva u borbi protiv dječjeg prosjačenja u Crnoj Gori“. Mjesec aktivizma društva završiće se na Međunarodni dan djece ulice 12 aprila 2018 godine prigodnom aktivnošću.   Ove aktivnosti preduzimaju se s ciljem podizanja svijesti i skretanja pažnje nadležnih institucija i javnosti na problem djece uključene u život i rad na ulici, koja odrastaju bez odgovarajuće brige, uskraćena za osnovna ljudska prava i koja su često žrtve različitih oblika eksploatacije i nasilja.  …

Read More

Stop prosjačenju djece – Ulica nije moj dom

Prosjačenje djece – Ulica nije moj dom Ukazujemo javnosti na hitnu potrebu izmjene Zakona o JRM (Službeni list CG broj: 64/11) kojom bi se u budućnosti sankcionisala svaka radnja od strane gradjana koji daju novac djetetu koje živi na ulici i prosjači. Podsjećamo da je Zakonom o JRM ( Službeni list CG broj: 64/11) predvidjeno: Član 30 “Ko prosjači, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 30 eura do 200 eura”. Član 31 “Ko organizuje prosjačenje ili drugog navodi ili prisiljava na prosjačenje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od…

Read More

Korupcija na nultu opciju

Korupcija na nultu opciju projekat je koji će implementirati Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” početkom aprila mjeseca 2018 godine u partnerstvu sa Centrom za političku edukaciju iz Nikšića uz finasijsku podršku Centra za gradjansko obrazovanje. Saradnik na ovom projektu je portal Onogošt.me . Namijenjena sredstva dio su šireg projekta IPA 2017 “Smjestimo korupciju u muzej”.  Aktivnosti koje su predvidjene ovim projektom služiće da se korupcija kao negativna društvena pojava smanji na najmanji mogući nivo kroz niz aktivnosti koje podrazumijevaju radionice, izradu publikacije i istraživanja, saradnje sa…

Read More