Nastavak edukacije i usavršavanja predstavnika Defendologija centra

Školi socijalnih politika koju je za članice IRIS Mreže  za odabranih  20 predstavnika/ca civilnog drustva posebno iz sektora socijalne i dječje zaštite u ime naše organizacije  prisustvovala je koordinatorka DC Jelena Milić. Školu socijalnih politika organizovao je SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, u okviru projekta “Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori” koji finansira Evropska unija u Crnoj Gori u periodu od  15-19. januar 2018 godine u Budvi. Jedan od predavača na seminaru bio je i predsjednik organizacije mr sci Slavko…

Read More