Seminari za stručno osoblje u Sarajevu, Budvi i Podgorici

 Stručni radnici Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija” koji je finansiran od strane Save the Children NWB imali su u proteklom periodu više različitih seminara koji doprinose podizanju nivoa stručnosti i pripreme za licenciranje servisa.  Save the Children je u prethodnom periodu uz podršku konsultantice prof. dr. Ivane Zečević,  kreirao Priručnik za rad sa djecom predškolskog uzrasta (3-6 godina). Priručnik je podijeljen učesnicama tokom treninga od 08-10.12.2017 godine u Sarajevu.  Osnovni segment priručnika su radionice za djecu uzrasta od 3-6 godina edukativno – razvojnog tipa, koje se realiziraju izvan redovnog tipa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, sa fokusom na razvoj u četiri segmenta: motorički, kognitivni, socioemocionalni i razvoja govora.  Unutar priručnika, se nalazi 108 radionica za djecu predškolskog uzrasta, dok je drugi dio usmjeren na roditeljstvo. Osim radionica, ovaj priručniik takođe daje detaljne informacije o tome koja je funkcija centra za rani rast i razvoj u lokalnoj zajednici, potom daje uputstva vezano za rad u centrima za rani rast i razvoj, te govori o metodama i tehnikama kojima se u Centru podstiče razvoj djeteta.

Pored navedenog seminara na kome je učestvovala implementatorka aktivnosti Nevenka Sredanović održan je i seminar Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti na kome je prisustvovala psihološkinja Nađa Bošković. Seminar je u periodu od 04-06.12.2017 godine održan u Podgorici u organizaciji NVO Juventas sa ciljem unapredjenja socijalnih usluga i intervencija koje će imati uticaj na mlade u riziku.

U Budvi je 29-30.11.2017 godine u organizaciji “Iris Mreže”,  održan seminar kroz EU projekat “Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori koji implementiraju NVO Cazas i Udruženje za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja pod nazivom: “Licenciranje stručnih radnika i akreditacija programa obuke”. Na seminaru je učestvovala koordinatorka DC Jelena Milić.

VAŠA DEFENDOLOGIJA

2426total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment