Seminari za stručno osoblje u Sarajevu, Budvi i Podgorici

 Stručni radnici Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija” koji je finansiran od strane Save the Children NWB imali su u proteklom periodu više različitih seminara koji doprinose podizanju nivoa stručnosti i pripreme za licenciranje servisa.  Save the Children je u prethodnom periodu uz podršku konsultantice prof. dr. Ivane Zečević,  kreirao Priručnik za rad sa djecom predškolskog uzrasta (3-6 godina). Priručnik je podijeljen učesnicama tokom treninga od 08-10.12.2017 godine u Sarajevu.  Osnovni segment priručnika su radionice za djecu uzrasta od 3-6 godina edukativno – razvojnog tipa, koje se realiziraju izvan…

Read More