Kraj kalendarske godine obilježile brojne aktivnosti u DC za djecu i porodicu

Kraj radne 2017 godine obilježile su brojne aktivnosti u Dnevnom centru za djecu i porodicu “Defendologija”. Na uspješnost godine na izmaku ukazuju brojne aktivnosti koje su realizovane i koje su na nivou organizacije ocijenjene kao veoma kvalitetne. U toku godine realizovane su dvije veće humanitarne akcije i to: “Pruži manje daj više” – akcija koja je ralizovana sa kompanijom “Voli” sa ciljem smanjenja prosjačenja djece na ulicama. Aktivisti su realizovane u više odvojenih akcija u neposrednom kontaktu sa gradjanima u kojima su aktivisti ukazivali na štetnost davanja novca djeci koja…

Read More

Seminari za stručno osoblje u Sarajevu, Budvi i Podgorici

 Stručni radnici Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija” koji je finansiran od strane Save the Children NWB imali su u proteklom periodu više različitih seminara koji doprinose podizanju nivoa stručnosti i pripreme za licenciranje servisa.  Save the Children je u prethodnom periodu uz podršku konsultantice prof. dr. Ivane Zečević,  kreirao Priručnik za rad sa djecom predškolskog uzrasta (3-6 godina). Priručnik je podijeljen učesnicama tokom treninga od 08-10.12.2017 godine u Sarajevu.  Osnovni segment priručnika su radionice za djecu uzrasta od 3-6 godina edukativno – razvojnog tipa, koje se realiziraju izvan…

Read More