Rezultati socijalnog mapiranja korisničke grupe

U prilogu možete pogledati rezultate socijalnog mapiranja romske i egipćanske zajednice u Nikšiću koje je sproveo Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” u okviru projekta “ENVISION – Creating ENabling enVIronment for Social InclusiON of children” uz finansijku podršku Save the Children NWB. Podaci  dobijeni istraživanjem govore o polnoj, obrazovnoj strukturi, karakteristikama domaćinstava, pravnom statusu članova porodica, kao i o ekonomskom stanju ispitanih porodica. Izvještaj je sačinjen na osnovu podataka dobijenih tokom rada na terenu, a dobijeni podaci su značajni za dalje aktivnosti Dnevnog centra.   VAŠA DEFENDOLOGIJA…

Read More