Jednodnevni izlet crnogorskoj prijestonici korisnika/ca DC za djecu i porodicu

Defendologija Centar Crne Gore organizovao je jednodnevni Izlet dana 27 jula 2017 godine koji je okončan posjetama Cetinju i Budvi. Djeca korisnici Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija” imali su priliku da posjete Mauzolej na Lovćenu, Narodni Muzej Cetinje a zatim da budu posjetioci Plaže na Jazu u Budvi. Dvadeset djece korisnika DC za djecu i porodicu imali su priliku da posjete Ivanova Korita, Njeguše i Mauzolej Lovćen kao i Dvorac Kralja Nikole na Cetinju kako bi se upoznali sa svijetlom istorijom  zemlje u kojoj žive. Ručak za djecu priredio…

Read More

Sasatanak sa predstavnicima Romske i Egipćanske zajednice uz prezentaciju rada DC za djecu i porodicu

04.07.2017 godine. U prostorijama partnerske organizacije Centra za romske inicijative danas 04.07.2017 godine sa početkom u 14.00 časova  održan je zajednički sastanak sa roditeljima iz romske i egipćanske zajednice u cilju upoznavanja roditelja iz zajednice sa radom Dnevnog centra za djecu i porodicu “Defendologija”. Prezentaciji rada Dnevnog centra prethodila je i radionica o oblicima nasilja u porodici i rodno zasnovanom nasilju koju su prezentovale predstavnice Centra za romske inicijative.  Prezentaciju o radu i uslugama DC za djecu i prorodicu za učesnike muškarce iz zajednice,  pripremila je Jelena Milić, koordinatorka DC…

Read More