AKTIVNOST “PRUŽI MANJE DAJ VIŠE” U OKVIRU MEĐUNARODNOG DANA DJETETA

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja “Defendologija će dana 01.06. i 04.06. obilježiti Međunarodni dan djece i Međunarodni dana djece žrtava nasilja, sa ciljem upoznavanja građana sa problemom prosjačenja djece, koji nosi evidentne rizike po njihov dalji razvoj i napredak. Aktivisti Defendologije će kontaktirati najmanje 100 građana u periodu od 14 – 17 časova. Problem prosjačenja je već duži niz godina gorući problem u koji su uključena djeca, čime se u prvom planu krše njihova osnovna prava. Njihovi eksploatatori vrlo često manipulativnim radnjama navode djecu na iste radnje, uzimajući tako…

Read More