Poziv autorima za stručne i naučne članke u časopisu “Defendologija MNE” dvobroj 3 i 4

CENTAR ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „DEFENDOLOGIJA“ sa zadovoljstvom Vam upućuje  P  O  Z  I  V  za dostavljanje radova za teorijsko-stručni  časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „DEFENDOLOGIJA MNE“ BROJ: 3 i 4

Obavještavamo autore da je u toku prikupljanje radova za treći i četvrti broj teorijsko-stručnog  časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „Defendologija MNE“.

Radovi, pripremljeni u skladu sa Uputstvom za tehničku obradu rada, se moraju dostaviti do 10. 08. 2017. godine, putem e-mail-a: casopis.defendologijamne@gmail.com .

Po pristizanju, radovi  će biti recenzirani.

Časopis „Defendologija MNE“  treba da se štampa u septembru 2017. godine. Svaki autor rada dobiće po jedan primjerak časopisa „Defendologija MNE“ .

Pozivamo Vas na saradnju, da pišete i objavljujte svoje radove i na taj način doprinesete trećem broju časopisa „Defendologija MNE“ .  Na raspolaganju Vam je Redakcija Časopisa, a detaljne informacije možete pronaći na web stranici časopisa https://defendologija.wordpress.com/casopis-defendologijamne/ ili na broj telefona: +382 67 088 802 

VAŠA DEFENDOLOGIJA

1496total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment