Poziv autorima za stručne i naučne članke u časopisu “Defendologija MNE” dvobroj 3 i 4

CENTAR ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „DEFENDOLOGIJA“ sa zadovoljstvom Vam upućuje  P  O  Z  I  V  za dostavljanje radova za teorijsko-stručni  časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „DEFENDOLOGIJA MNE“ BROJ: 3 i 4 Obavještavamo autore da je u toku prikupljanje radova za treći i četvrti broj teorijsko-stručnog  časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „Defendologija MNE“. Radovi, pripremljeni u skladu sa Uputstvom za tehničku obradu rada, se moraju dostaviti do 10. 08. 2017. godine, putem e-mail-a: casopis.defendologijamne@gmail.com . Po pristizanju, radovi…

Read More