Plan aktivnosti za 12 april – Međunarodni dan djece ulice

Povodom Međunarodnog dana djece koja žive i/ili rade na ulici, 12. aprila 2017 godine  Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” iz Nikšića koja rukovodi Dnevnim centrom za djecu i porodicu i Internacionalna policijska asocijacija Sekcija Crna Gora i održaće aktivnost na “Gorici” – Podgorica. Ciljna grupa: djeca članova IPA Sekcije Crna Gora Plan aktivnosti: 12.04.2017 od 10:00 do 13:00 časova dijeljenje letaka “Pruži manje daj više” u Nikšiću na svim atraktivnim lokacijama; 12.04.2017 od 13:00 časova “Dogovorni čas sa djecom i odlazak za Podgoricu” 12.04.2017 u…

Read More