U susret Međunarodnom danu djece uključene u život i rad na ulici

Defendologija centar će Međunarodni dan djece uključene u život i rad na ulici,  obilježiti od 05 do 12 aprila tekuće godine, kroz različite aktivnosti koje pripremamo u okviru akcije “Pruži manje daj više“.

Naime, Konzorcijum za djecu ulice je 2011. godine,  prvi put je obilježio ovaj dan kroz međunarodno učešće brojnih organizacija,  čije se obilježavanje iz godine u godinu drastično širi,  razvojem različitih Mreža u svijetu.

U gradovima širom Crne Gore  svakodnevo se mogu vidjeti djeca koja su uključena u život i rad na ulici. Radi se djeci koja su izvan sistema socijalne i zdravstvene zaštite. Nijesu uključena u obrazovni sistem, a često su i pravno nevidljiva. Njihova svakodnevnica se prvenstveno sastoji od borbe za goli život. Na žalost ˝djeca ulice˝ nisu prepoznata kao posebna kategorija ni u jednoj međunarodnoj konvenciji, kao ni zakonodavstvu Crne Gore, pa samim tim ne uživaju ni posebnu zaštitu. Mali broj organizacija civilnog društva se u našoj zemlji bavi ovom problematikom, a Defendologija centar je prva organizacija koja je ozbiljnije krenula u direktni rad sa ciljnom grupom još početkom 2014 godine.

Akcija se izvodi ovog puta kroz nekoliko segmenata i to:

a) održavanje sastanka sa predstavnicima lokalne zajednice;

b) neposredan rad volontera i drugih članova organizacije na direktnom razgovoru i podjeli flajera  sa građanima/kama u cilju podizanja svijesti javnosti o štetnosti davanja novca djeci koja žive i rade na ulici;

c) neposredan rad sa predstavnicima škola u cilju razvijanja svijesti kod vršnjaka o potrebama pomoći djeci koja žive i rade na ulici;

d) rad sa djecom u prostorijama centra;

Povodom 12 aprila 2017 godine,  pozivamo sve medije da isprate događaje.

VAŠA DEFENDOLOGIJA

 

 

1016total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment