Poziv autorima za stručne i naučne članke u časopisu “Defendologija MNE” dvobroj 3 i 4

CENTAR ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „DEFENDOLOGIJA“ sa zadovoljstvom Vam upućuje  P  O  Z  I  V  za dostavljanje radova za teorijsko-stručni  časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „DEFENDOLOGIJA MNE“ BROJ: 3 i 4 Obavještavamo autore da je u toku prikupljanje radova za treći i četvrti broj teorijsko-stručnog  časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „Defendologija MNE“. Radovi, pripremljeni u skladu sa Uputstvom za tehničku obradu rada, se moraju dostaviti do 10. 08. 2017. godine, putem e-mail-a: casopis.defendologijamne@gmail.com . Po pristizanju, radovi…

Read More

Povelja Defendologija centru Crne Gore za poseban doprinos konstituisanju nauke

Crnogorska defendologija dobitnik je posebnog priznanja za doprinos radu i razvoju naučno-istraživačke organizacije Evropskog defendologija centra i konstituisanje Defendologije kao nauke o bezbjednosnim studijama, zaštiti, bezbjednosti i odbrani koja nam je uručena na Svečanosti  i u čast Jubileja 20.godina Evropskog defendologija centra 1997-2017 u Banjoj Luci.   Defendološka misao radjala se u glavama brojnih naučnika u poslednjim decenijama prošlog vijeka. Glavni doprinos konstituisanju nauke dao je Evropski defendologija centar i prof.dr Duško Vejinović kome se posebno zahvaljujemo zbog toga što je prepoznao naš Centar kao jedan od vodećih u regionu…

Read More

Obilježen Međunarodni dan djece ulice

Predstavnici Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminloška istraživanja Crne Gore “Defendologija” – Nikšić,  obilježili su 12 april – Međunarodni dan djece ulice kroz više aktivnosti koje su realizovali samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama ili institucijama. Kako je već naglašeno organizacija je od 05 aprila 2017 godine započela akciju “Pruži manje daj više” u kojoj su svakodnevno dijeljeni flajeri i posteri sa sadržajima kojima se pozivaju građani da novac ne daju djeci i time ih stimulišu da ostaju na ulici,  već da na drugi način doprinesu pomoći djeci koja…

Read More

Plan aktivnosti za 12 april – Međunarodni dan djece ulice

Povodom Međunarodnog dana djece koja žive i/ili rade na ulici, 12. aprila 2017 godine  Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” iz Nikšića koja rukovodi Dnevnim centrom za djecu i porodicu i Internacionalna policijska asocijacija Sekcija Crna Gora i održaće aktivnost na “Gorici” – Podgorica. Ciljna grupa: djeca članova IPA Sekcije Crna Gora Plan aktivnosti: 12.04.2017 od 10:00 do 13:00 časova dijeljenje letaka “Pruži manje daj više” u Nikšiću na svim atraktivnim lokacijama; 12.04.2017 od 13:00 časova “Dogovorni čas sa djecom i odlazak za Podgoricu” 12.04.2017 u…

Read More

U susret Međunarodnom danu djece uključene u život i rad na ulici

Defendologija centar će Međunarodni dan djece uključene u život i rad na ulici,  obilježiti od 05 do 12 aprila tekuće godine, kroz različite aktivnosti koje pripremamo u okviru akcije “Pruži manje daj više“. Naime, Konzorcijum za djecu ulice je 2011. godine,  prvi put je obilježio ovaj dan kroz međunarodno učešće brojnih organizacija,  čije se obilježavanje iz godine u godinu drastično širi,  razvojem različitih Mreža u svijetu. U gradovima širom Crne Gore  svakodnevo se mogu vidjeti djeca koja su uključena u život i rad na ulici. Radi se djeci koja su…

Read More